isgnedir, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın yapmaktadır. Lütfen dikkatle okuyunuz.

Kişisel İdeolojilerden Bağımsızlık İlkesi

İsgnedir, hiçbir sol, merkez, sağ ideolojiyi ve/veya siyasi görüşü ve bunların arasında ve haricinde kalan herhangi bir siyasi düşünceyi savunmamakta, desteklememekte ve reklamını/propagandasını yapmamaktadır.

Sağlık ve güvenlik kültürü, içinde bulunulan dönemin ideolojilerinden bağımsız olarak somut bilim ve mühendislik alanları üzerinde gelişebilir.

Bu amaçla isgnedir, seçtiği konular ve hazırladığı içeriklerde bu ideolojilerden bağımsız hareket eder.

Bilimin Üstünlüğü ve Somutluğu İlkesi

İş sağlığı ve güvenliği, iş hayatı ve günlük yaşamda karşılaştığımız tehlike ve risklere bir çok bilim ve mühendislik dalı referans alınarak çözüm arayan bir disiplindir.

Bu doğrultuda isgnedir, somut bilim ve mühendislik prensiplerinin üstünlüğü ilkesini benimser.

İsgnedir tarafından üretilen ve yayınlanan tüm içeriklerde bilimin üstünlüğü ve somutluğu ilkesi geçerlidir.

Şahsi İnançlardan Bağımsızlık İlkesi

İsgnedir, hiçbir inanç ve düşünceyi savunmamakta, desteklememekte ve/veya reklamını/propagandasını yapmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kavramı kader, kısmet, fıtrat gibi inanç temelli argümanlarla bağdaşmaz.

Tıbbi Yönlendirmeden Kaçınma İlkesi

İsgnedir, genel sağlık ve ilkyardım bilgilerine yer vermekle birlikte, kişisel sağlık sorunlarınızda size herhangi bir yönlendirme yapmayacaktır. İsgnedir, verdiği bilgilerden kaynaklı bir sorun doğması durumunda bundan sorumlu tutulamaz. 

Sağlığınızla ilgili şüphe duyduğunuz konuları doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Katılımcılık İlkesi

İsgnedir, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün herkesin katılımı ile gelişeceğini savunur. Bu nedenle yukarıda sayılan ilkelere sadık kalmak şartıyla katkı sağlamak isteyen herkese açık bir oluşumdur.

Her birey, kendi kapasite, istek, beceri ve yetenekleri dahilinde, tamamen gönüllü bir şekilde katkı sağlayabilir. Bu katkı, çeviri yapmak, makale yazmak, görsel üretmek gibi çok farklı yöntemlerle olabilir.

Hazırladığınız içerikleri bize gönderebilir veya farklı türde katılım için bizimle iletişim kurabilirsiniz.