İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 23.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı yönetmelik ile İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler arasında en dikkat çekici olanı, teknik öğretmenlere de iş ekipmanlarının muayenelerini yapabilme yetkisi verilmesidir. Eski yönetmeliğe göre bu muayeneler sadece mühendis unvanı taşıyan kişiler tarafından yapılabiliyordu.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

Yönetmelikte ayrıca 25/4/2017 tarihine kadar periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası aranmayacağı da belirtilmiştir.

Ayrıca ekipmanların periyodik kontrol kriterlerine de bazı eklemeler yapılmıştır.

Yönetmelik Linki

1.100 ABONE ARASINA KATILIN

E-posta adresiniz hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacak ve isgnedir.com dışında bir gönderim için kullanılmayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, örnek dokümanlar, İSG dünyasından yenilikler ve haberler için e-posta grubuna abone olabilirsiniz !

Kimler Neler Demiş?

Bir Yorum Yazın

  Subscribe  
Bildir