İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından, yürürlükte olan “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” 24 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı.

Yayınlanan yeni yönetmelikte laboratuvarların akreditasyon şartları, yükümlülükleri, laboratuvar çalışanlarının sağlık ve güvenlik koşulları gibi bir çok konuda düzenlemeler bulunmaktadır.

Yeni yönetmelikte neler var ?

Yeni yönetmelikte en belirgin olarak göze çarpan değişiklik ortam ölçümlerinin yapılması gereken durumlar konusunda olmuştur. Eski yönetmelikte ortam ölçümlerinin yapılması şartı için sadece çalışma ortamındaki büyük değişiklikler gerekli iken yeni yönetmelikte ek olarak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya resmi kurum talepleri de ortam ölçümü yaptırmak için yeterli hale gelmiştir.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:
a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Tavsiye Yazı : Ortam Ölçümü Nedir ?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

1.100 ABONE ARASINA KATILIN

E-posta adresiniz hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacak ve isgnedir.com dışında bir gönderim için kullanılmayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, örnek dokümanlar, İSG dünyasından yenilikler ve haberler için e-posta grubuna abone olabilirsiniz !

Kimler Neler Demiş?

Bir Yorum Yazın

  Subscribe  
Bildir