Kamu ve Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirme Zorunluluğu Ertelendi

Bilindiği gibi kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2016 tarihinde başlıyordu. Ancak iş dünyasından gelen talepler üzerine bu yükümlülüğün 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmesi planlanmış ve meclise sunulmuştu.

7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 71. maddesi ile bu erteleme yürürlüğe girmiştir.

Kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

Bu değişiklikle beraber 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38. maddesi şu şekilde olmuştur ;

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı
tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.

İSG ertelemesi hangi alanları kapsıyor

Bu ertelemede dikkat edilmesi gereken konu, İş sağlığı ve güvenliği kanununun tamamı değil sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun erteleniyor olmasıdır.

Yani tüm kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri, risk değerlendirme, acil durum planları, eğitimler vb. diğer iş güvenliği uygulamalarını yapmak zorundadırlar.

Tavsiye Yazı:  Gebze'de Mutlu Akü'de 300'e yakın işçi hastaneye kaldırıldı

Tavsiye Yazı: Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?

Tavsiye Yazı: Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1.100 ABONE ARASINA KATILIN

E-posta adresiniz hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacak ve isgnedir.com dışında bir gönderim için kullanılmayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, örnek dokümanlar, İSG dünyasından yenilikler ve haberler için e-posta grubuna abone olabilirsiniz !

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın, arkadaşlarınızı da bilgilendirin.

Kimler Neler Demiş?

Bir Yorum Yazın

  Subscribe  
Bildir