İsgnedir yazarları tarafından oluşturulan her türlü yazılı ve görsel içerik kullanımı aşağıdaki paylaşım kurallarına uymak şartıyla, yönetim ekibinden ve yazarlarından izin alınmaksızın ve tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir.

İsgnedir.com sitesindeki içeriklerinin hiçbiri, birebir veya aslından ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde Youtube veya benzer platformlar için video olarak düzenlenemez veya videoların metni olarak kullanılamaz.

Paylaşım Kuralları

İçeriğimizi tamamen de olsa, kısmen de olsa herhangi bir diğer internet sitesinde, blogda, dergide, gazetede, vb. ortamda paylaşmak için aşağıdaki kurallara uyulmak zorundadır:

  1. Kopyalanan içeriğin altında ya da üzerinde, net bir şekilde görünür bir biçimde açık ve tıklanabilir bir şekilde bağlantı vermek,
  2. Bağlantının yanında açık bir şekilde “isgnedir” ismini yazmak,
  3. Bu bağlantı ve İsgnedir ismiyle birlikte yazarın adı ile yazının özgün başlığını belirtmek.