msds
osgb
etiketleme kilitleme

İşverene Yazılı Bildirim Nasıl Yapılır?

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin asli sorumluluklarının başında işverene rehberlik yapmak vardır. Bu rehberlik sorumluluğu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 8 ile belirlenmiştir.

MADDE 8 – (2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

İlgili maddede görüldüğü gibi rehberlik sorumluluğunu yerine getirirken eksiklik, tedbir ve tavsiyelerin işverene yazılı olarak bildirilme yükümlülüğü de iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine verilmiştir.

Bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda işverene yazılı bildirim yöntemlerini bulabilirsiniz.

Yazılı Bildirim Nedir?

Herhangi bir işlem, durum veya konunun, ilgili kişiye çeşitli yöntemler kullanarak yazılı olarak iletilmesi yazılı bildirim olarak tanımlanır. Yazılı bildirimler, ispat niteliği taşıdığından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı içinde önemli yer tutarlar.

Bununla beraber yoğun iş temposu içinde sözlü olarak yapılan bildirimler, eksik veya yanlış anlaşılabileceği gibi kısa bir süre sonra tamamen de unutulabilir. Bu durum, ilgili süreçler içinde hatalara yol açabilir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 125’te “İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.” ifadesi yer almaktadır. Yani yazılı bildirim yapılmadan idari işlemleri başlatmak mümkün de değildir.

Yazılı Bildirim Yöntemleri Nelerdir?

Mevzuat, yazılı bildirim şartı getirse de doğrudan yazılı bildirim yöntemini belirlemez. Yazılı bildirim yolları güncel imkanlar dahilinde, yazılı bildirimin silinmeyeceği şekilde belirlenebilir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yazılı bildirimler işyeri içinde işveren, sorumlu, müdür gibi kişilere yapılırken işyeri dışında da resmi kurumlara yapılmaktadır. Yazılı bildirimin yapıldığı yere göre yazılı bildirim yöntemi de değişecektir.

İşyeri içinde yapılan yazılı bildirimlerde;

  • İşyerinin kurmuş olduğu yazılı bildirim sistemi,
  • E-posta sistemi,
  • Tespit ve öneri defteri,
  • Islak imzalı dilekçe veya tutanak,
  • İşyeri tarafından kabul edilen anlık mesajlaşma uygulamaları

kullanılabilir.

Yazılı bildirim için hangi yöntemin kullanılacağı, eğer varsa iletişim prosedürü veya iletişim talimatı gibi dokümanlar veya iç yönerge ile belirlenmiş olmalıdır.

Resmi kurumlara yapılacak yazılı bildirimlerde;

  • Islak imzalı tutanak veya dilekçe,
  • Başvuru formu,
  • E-imza kullanılan online platformlar,
  • Kurum tarafından belirlenmiş diğer yöntemler,

kullanılmalıdır.

Yazılı Bildirim Nasıl Yazılmalıdır?

Yazılı bildirimler, hem ilgili tarafa konuyu iletmek hem de yasal kanıt niteliği taşırlar. Dolayısıyla konuyu en açık şekilde aktaracak kadar kısa ve net yazılmalıdır. Yazılı bildirimlerde dil bilgisi kuralları ve yazışma kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir.

Yazılı bildirimlerde mutlaka bildirim tarihi bulunmalıdır. Eğer yazılı bildirim farklı evrak veya kaynaklarla desteklenmek isteniyorsa, bunlar ek olarak iletilmeli ve ekler yazılı bildirim içinde belirtilmelidir.

Yazılı bildirimler, eğer bir kağıt ile yapılıyorsa mutlaka ıslak imza bulunmalıdır. Kaşe, mühür gibi işaretlerin bir zorunluluğu ve geçerliliği yoktur.

Kağıt üzerinden yapılmayan bildirimlerde de mutlaka bildirimin kimden geldiğini belgeleyen bilgi yer almalıdır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.