Kategori: Çalışma Yaşamı

 • İşsizlik Sigortası Nedir?

  İşsizlik Sigortası Nedir?

  İşsiz kalmak, özellikle koronavirüs pandemisi ile beraber tüm ülkelerde çalışanlar için önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Özellikle G-20 diye anılan en büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerde işsizlik oranı 2020’ye göre belirgin şekilde artmıştır. (Kaynak) İşsizlikle mücadelede ülkeleri çeşitli istihdam politikaları mevcuttur. Bu politikalar içinde işsiz kalan kişilere maddi açıdan destekleyerek işsizliğin neden olabileceği bireysel ve…

 • Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir? Nasıl Uygulanır?

  Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir? Nasıl Uygulanır?

  Çalışmaktan kaçınma hakkı, çalışanların karşılaştıkları veya karşılaşacakları ciddi tehlikelerden dolayı işverenden tedbir alınmasını isteme veya işi bırakma hakkıdır. Çalışmaktan kaçınma hakkı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 13. maddesinde yer alır. Çalışmaktan kaçınma hakkıMADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun…

 • İş Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeniyle İşten Çıkarma

  İş Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeniyle İşten Çıkarma

  Çalışmak evrensel ve anayasal bir haktır. Bu nedenle ülkemizde çalışanların iş hayatında sahip olduğu haklar 4857 sayılı iş kanunu tarafından koruma altına alınmıştır. Çalışanların iş hayatında her hangi bir neden göstermeksizin işten çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla haksız fesih kavramı getirilmiştir. Haksız fesih, işverenin çalışanı haklı bir gerekçe olmadan işten çıkarmasıdır. Bunun sonucunda işveren tarafından çeşitli…

 • Çalışanların İzin Hakları

  Çalışanların İzin Hakları

  Her çalışanın ücretli ve ücretsiz olmak üzere izin kullanma hakkı vardır. Çalışanların izin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu izinler önceden belirlenmiş günlerde olabileceği gibi yıl içinde işveren ve çalışanın kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya göre de belirlenebilir. Yıllık İzin Yıllık izin, çalışanlar için en önemli ücretli izin hakkıdır. Ancak çalışanların yıllık ücretli izin…

 • Fazla Mesai Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

  Fazla Mesai Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

  Fazla mesai, bir işyerinde haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanır. Tüm çalışanlar ay içinde normal çalışma süresi için aldıkları maaşa ek olarak fazla mesai için de ayrıca bir ücret alacaktır. Bu fazla mesai ücreti, normal maaşın %50 fazlası olacak şekilde hesaplanır. Fazla Mesai kavramı 857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde aşağıdaki…