Kategori: İş Kanunu

 • İş Kazası Nedir

  İş Kazası Nedir

  Bir işçinin iş yaparken, işyerinde bulunduğu sırada veya işe gidip gelirken geçirdiği kazalar iş kazası olarak tanımlanır. Türkiye’de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hangi kazaların iş kazası olabileceği belirlenmiştir. Bunlar bilindiği üzere aşağıdaki gibidir; olaylara iş kazası denir. İş kazası sonrasında kaza ile ilgili kişilere, kazanın oluşmasında bulunan kusurları oranınca çeşitli yaptırımlar…

 • İş Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeniyle İşten Çıkarma

  İş Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeniyle İşten Çıkarma

  Çalışmak evrensel ve anayasal bir haktır. Bu nedenle ülkemizde çalışanların iş hayatında sahip olduğu haklar 4857 sayılı iş kanunu tarafından koruma altına alınmıştır. Çalışanların iş hayatında her hangi bir neden göstermeksizin işten çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla haksız fesih kavramı getirilmiştir. Haksız fesih, işverenin çalışanı haklı bir gerekçe olmadan işten çıkarmasıdır. Bunun sonucunda işveren tarafından çeşitli…

 • Çalışanların İzin Hakları

  Çalışanların İzin Hakları

  Her çalışanın ücretli ve ücretsiz olmak üzere izin kullanma hakkı vardır. Çalışanların izin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu izinler önceden belirlenmiş günlerde olabileceği gibi yıl içinde işveren ve çalışanın kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya göre de belirlenebilir. Yıllık İzin Yıllık izin, çalışanlar için en önemli ücretli izin hakkıdır. Ancak çalışanların yıllık ücretli izin…

 • Fazla Mesai Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

  Fazla Mesai Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

  Fazla mesai, bir işyerinde haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanır. Tüm çalışanlar ay içinde normal çalışma süresi için aldıkları maaşa ek olarak fazla mesai için de ayrıca bir ücret alacaktır. Bu fazla mesai ücreti, normal maaşın %50 fazlası olacak şekilde hesaplanır. Fazla Mesai kavramı 857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde aşağıdaki…

 • İşyerinde Sigara İçmek Yasak Mıdır ?

  İşyerinde Sigara İçmek Yasak Mıdır ?

  İşyerinde sigara içmek, bir çok çalışan için motivasyon ve dinlenme yöntemi olarak görülse de bir çok iş yeri sigara içme konusunda çeşitli yasaklar ve düzenlemeler getirmektedir. İşyerinde sigara içmek yasak mıdır sorusuna net cevap verebilmek mümkün olmasa da belirli koşullarda sigara içmenin kısıtlanabilmesi mümkündür. Sigara İçme Yasağı Türkiye’de sigara içilmesi yasak olan alanlara dair düzenlemeler…