msds
osgb
etiketleme kilitleme

İşyerinde Sigara İçmek Yasak Mıdır ?

İşyerinde sigara içmek, bir çok çalışan için motivasyon ve dinlenme yöntemi olarak görülse de bir çok iş yeri sigara içme konusunda çeşitli yasaklar ve düzenlemeler getirmektedir. İşyerinde sigara içmek yasak mıdır sorusuna net cevap verebilmek mümkün olmasa da belirli koşullarda sigara içmenin kısıtlanabilmesi mümkündür.

Sigara İçme Yasağı

Türkiye’de sigara içilmesi yasak olan alanlara dair düzenlemeler 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Kanunun 2. maddesi işyerlerinde kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu net şekilde ifade eder.

Madde 2 – 
(1) Tütün ürünleri;
a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği binaların kapalı alanlarında,
c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,
d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,
tüketilemez.

İş sağlığı ve güvenliği açısından baktığımızda ise açık alanlarda da sigara içme yasağı uygulanması mümkün.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 19’da çalışanların yükümlülükleri bölümünde çalışanların kendilerinin ve diğer çalışanların zarar görebileceği davranışlardan kaçınmaları gerektiği belirtilmiştir.

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

İşyerinde yapılan işle ilgili olarak yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunuyorsa, bu maddelerin yakınında veya işyerinin tamamında sigara içmek yasaklanabilir.

Ülkemizde işyeri ve konut alanlarından çıkan yangınların yaklaşık %40’lık bölümünün sigara izmariti nedeniyle çıktığı tahmin edilmektedir. Yani sigara içmek, en önemli yangın sebeplerinden birisi konumundadır.

Her ne kadar sigara içme alanı belirlense de sigara izmaritlerinin rüzgar ile bu alandan dışarı çıkması veya kurallara uymama sonucu yangın çıkma riski yüksektir.

Yangın yükü yüksek olan işyerleri için sigara içmek kabul edilemez bir tehlike kaynağı konumundadır.

İşyerinde Sigara İçmenin Yaptırımları

Kapalı alanlarda sigara içmek, yukarıda da belirtildiği gibi 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile yasaklanmıştır. Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uygulanmaktadır.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar uyarı, ikaz, para cezası ve tazminatsız işten çıkarma olarak karşımıza gelebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25, çalışanların hangi durumlarda tazminatsız olarak işten çıkarılabileceğini belirlemektedir. Bu maddenin (ı) bendi, işin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesini işveren tarafından haklı fesih olarak değerlendirmiştir.

Madde 25 –
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Yani sigara içmenin yasak olarak belirlendiği alanlarda bu yasağın bilerek sigara içmek, tazminatsız işten çıkarılma ile sonuçlanabilir.

Bu durumda elbette sigara içmenin işin güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye düşürmesi şartına bakılmaktadır ancak yangın olayları işin bütününü tehlikeye düşüren olaylardır. Normal bir çöp kovasına atılan izmarit bile tutuşup tüm işyerinin tamamen yanmasına neden olabilir.

Bu açıdan bakıldığında, işyerinde kapalı alanlarda ve yasak olarak belirlenmiş alanlarda sigara içmek yasaktır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.