msds
osgb
etiketleme

Türkiye Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri

Sağlıklı Yaşam

ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuş olan bir organizasyondur. ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirleyerek üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.

ILO’ya üye 185 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan ülkeler ILO Ana Sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler.

ILO standartları, uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır.

ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 189 Sözleşme ve 202 Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, usulünce onaylanması halinde onaylayan ülke için bağlayıcı hale gelmektedir. Tavsiye Kararları için ise onaylama söz konusu olmayıp bu metinlerde yer alan ilkeler yol gösterici veya sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.

Türkiye tarafından ILO’nun 56 Sözleşmesi onaylanmıştır. Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri kanun hükmü özelliğine sahiptir. Bu nedenle ILO sözleşmeleri, çalışma dünyasında büyük bir öneme sahip bulunmaktadır.

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri

ILO sözleşmeleri iş dünyasında birçok alanda düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında temel kavramlar ILO sözleşmeleri sonucunda oluşturulmuştur.

Çalışma süreleri, ağır taşıma, çocuk işçilik, yeraltı işleri, radyasyondan korunma, makina koruyucuları ve gemi adamları hakkında mevzuat ILO sözleşmeleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

ILO sözleşmeleri listesine ILO Türkiye sayfasından ulaşabilirsiniz. Şu anda güncel onaylı ILO sözleşmeleri listesi de aşağıdadır.

NoSözleşme AdıOnay Tarihi
C 2İşsizlik Sözleşmesi14.07.1950
C 11Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi29.03.1961
C 14Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi27.12.1946
C 26Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi29.01.1975
C 29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi30.10.1998
C 42İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi27.12.1946
C 45Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi21.04.1938
C 53Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme22.04.2005
C 55Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
17.03.2005
C 68Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 69Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 73Gemi adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 77Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi02.11.1984
C 81İş Teftişi Sözleşmesi05.03.1951
C 87Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi12.07.1993
C 88İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi14.07.1950
C 92Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 94Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi29.03.1961
C 95Ücretlerin Korunması Sözleşmesi29.03.1961
C 96Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi23.01.1952
C 98Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi23.01.1952
C 99Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi23.06.1970
C 100Eşit Ücret Sözleşmesi19.07.1967
C 102Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi29.01.1975
C 105Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi29.03.1961
C 108Gemi adamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme07.02.2005
C 111Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi19.07.1967
C 115Radyasyondan Korunma Sözleşmesi15.11.1968
C 118Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi25.06.1974
C 119Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi13.11.1967
C 122İstihdam Politikası Sözleşmesi13.12.1977
C 123Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi08.12.1992
C 127Azami Ağırlık Sözleşmesi13.11.1975
C 134İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 135İşçi Temsilcileri Sözleşmesi12.07.1993
C 138Asgari Yaş Sözleşmesi30.10.1998
C 142İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi12.07.1993
C 144Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi12.07.1993
C 146Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme28.07.2005
C 151Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi12.07.1993
C 152Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 153Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 155İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme22.04.2005
C 158Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi04.01.1995
C 159Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi26.06.2000
C 161Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme22.04.2005
C 164Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 166Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme17.03.2005
C 182En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi02.08.2001

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.