msds
osgb
etiketleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Kitap Önerileri

Sağlıklı Yaşam

Sitemize hem sosyal medya hem de e-posta olarak gelen soruların arasında çok sayıda iş güvenliği kitap önerisi isteği yer alıyor. Özellikle en iyi isg kitabı herkesin merak ettiği bir soru. Elbette iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kitaplar arasında en iyi veya en güzel diye sınıflandırma yapmak mümkün değil çünkü her kitabın konusu, içeriği, hedef kitlesi birbirinden farklı. Dolayısıyla ihtiyaca uygun kitabı bulmak en doğrusu.

Bu yazıda sizlere kendi kütüphanemizde bulunan, daha önce okuduğumuz veya genel olarak içeriği hakkında bilgi sahibi olduğumuz isg kitapları arasından öneriler yapacağız. Önerileri değerlendirirken kolaylık olması açısından kitapları amaçlarına göre bir kaç farklı grupta inceledik.

Ayrıca her kitabı kolaylıkla incelemeniz veya satın alabilmeniz için linkler de ekledik.

Önemli Not: Kitaplar herhangi bir kritere göre sıralanmamıştır. İlk sırada yer alan kitap diğerlerine göre daha iyi anlamına gelmemektedir.

Sınava Hazırlık İSG Kitapları

İş güvenliği kitapları içinde en çok bulunan kitaplar konu anlatımı ve isg soru bankası kitaplarıdır. Özellikle geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda çıkmış sorular ve benzerlerinin yer aldığı kitaplar sınava hazırlık için çok tercih edilir.

Ayrıca genel konu anlatımları ve mevzuat içerikli kitaplar da sınava hazırlık için faydalı kaynaklardır. Aşağıda hem sade konu anlatımı hem de isabetli soru örnekleri bulunan sınava hazırlık kitapları bulunuyor.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık – Raif Karvan

Raif Karvan’ın hazırladığı kitapta özet bilgiler, sade konu anlatımı ve çözümlü sorular yer alıyor. İş güvenliği sınavlarına hazırlanan bir çok adayın bu kitaptan faydalandığını söyleyebiliriz.

İdefixkitap365.comD&R

İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Kitabı ve Soru Bankası – Hakan Erdoğan

Hakan Erdoğan, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği sınavlarına hazırlık konusunda en bilinen yazarların başında geliyor. Kendisi de bir eğitici olan yazarın 3 kitaptan oluşan serisi kolay anlaşılabilir konu anlatımı ve gerçek sınava çok yakın deneme sınavları içeriyor.

Online kitap sitelerinde bulunmayan kitapları kendi sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden satın alabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi – Mustafa Yağımlı , Hakan Tozan

Mustafa Yağımlı ve Hakan Tozan’ın birlikte yazdığı kitapta açıklamalı soru bankası ve konu anlatımları mevcut. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi kitabının en son 2018 yılı basımı mevcut olup güncel mevzuat ile bazı küçük farkları mevcuttur. Ancak soru çeşitliliği açısından son derece faydalı bir kitaptır.

İdefixkitap365.comD&R

Mesleki Gelişim Kitapları

İsg profesyonellerinin kitaplığında yer alması gereken birçok kaynak kitap mevcut. Bunlar üniversitelerin veya akademisyenlerin hazırladığı araştırma kitapları. Aşağıdaki kitaplar, iş sağlığı ve güvenliği kariyerinize olumlu etki edebilecek faydalı kitaplardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş – Ömer Gültekin

Neredeyse her konu için bir “giriş seviyesi” kitap bulmak mümkündür. Bu kitaplar olabildiğince az teknik detaya girerek konuyu öğrenmek isteyenlere genel kavramlar itibariyle aktarırlar. İş sağlığı ve güvenliği alanında da birikimimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için bazı giriş seviyesi kitapları okumak son derece yararlıdır.

Ömer Gültekin’in hazırladığı “İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş” kitabı, hem üniversitelerde hem de iş hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ekonomik ve pratik bir başlangıç kitabıdır.

İdefixkitap365.comTrendyolD&R

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi – Mehmet Yazıcı

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temeli riskleri tespit ederek ortadan kaldırma amacı taşır. Başka bir deyişle risk yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan kavramlar arasındadır.

Bu kitapta başta risk algısı ve risk kavramı başta olmak üzere riskleri tespit etme ve yönetme üzerine çok faydalı bilgileri bir arada bulabilirsiniz.

İdefixkitap365.comD&R

İş Güvenliği Kültürü – Salih Dursun

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, iş yerinde iş güvenliği kültürü oluşması ile sağlanabilir. İş güvenliği kültürü ve bunun iş güvenliği performansına olan etkilerini açıklayan kitap mutlaka okunmalıdır.

İdefixAmazon TRkitap365.comD&R

İş Yerinde Yaşanan Sendromlar – Şafak Gündüz

Çoğumuz farkında olmasak da çalışanların ruhsal durumunu etkileyen psikososyal faktörler, ciddi olarak ele alınması gereken bir iş sağlığı problemidir. Birçok çalışan, örgütsel olarak karşılaştığı davranışlar nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir.

Şafak Gündüz tarafından kaleme alınan bu kitap sayesinde belki hiç farkında olmadığımız psikososyal riskler konusunda daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

İdefixAmazon TRTrendyolD&R

İş Sağlığı ve Güvenliği-Akademisyenler,Profesyoneller ve Öğrenciler İçin

İş sağlığı ve güvenliği alanında eğiticiler ve profesyoneller için hazırlanmış kaynak sayısı son derece az. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili spesifik bilgilerin yanında eğitimciler için iş sağlığı güvenliği eğitimlerindeki yaklaşımlar hakkında bir çok detaylı bilgiyi bu kitapta bulmak mümkündür.

İdefixNobelTrendyolD&R

İş Analizinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi: Çorum İmalat Sanayinde Bir Uygulama – Mustafa Ceylan

İş analizi, çoğunlukla insan kaynağı planlaması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu tür analiz yöntemlerinden farklı alanlarda da faydalanmak mümkündür. Bir tez çalışması olan “İş Analizinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi” adlı bu kitapta iş analizi yönteminin iş sağlığı ve güvenliğine olan etkisi Çorum imalat sanayisi üzerinden örnekler ile anlatılıyor.

İdefixkitap365.comTrendyolD&R

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Yaklaşımlar – Mehmed Zahid Çöğenli

İşyerinde yaşanan sorunların çalışanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir gerçek. Ancak bu sorunlara ve yol açtığı etkilere iş sağlığı yönünden bakarak çözüm aramak alışıldık bir durum değil. Bu kitapta iş sağlığı ve güvenliği alanına psikososyal açıdan değinerek sorunlara farklı çözüm yolları öneriliyor.

Özellikle işyerindeki psikososyal faktörler ile ilgilenen profesyoneller için mutlaka okunması gereken bir kaynak.

İdefixkitap365.comAmazon TRTrendyolD&R

Refah Devletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri – Mehmet Güler

Gelişmiş ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları incelenerek, sağladıkları hizmetler ile iş sağlığı ve güvenliği alanına kazandırdıkları yönetim ve hizmet felsefesi daha iyi anlaşılabilir.

İdefixAmazon TRD&R

Sektörel Kitaplar

İş sağlığı ve güvenliği, genel anlamda benzer uygulamalar olsa da sektörel olarak özel uygulamaların olduğu bir alandır. Aşağıdaki kitaplar sektöre özel hazırlanmış olup bu sektörde kariyer yapan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için faydalı kaynaklardır.

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği – Mustafa Yağımlı, Hakan Tozan

Elektrik, hayatımızın her alanında mevcut olan bir tehlike kaynağıdır. Bununla beraber temel prensipleri ve elektriğin yol açtığı risklerde korunma yöntemlerinin çok iyi bilindiği söylenemez. İş güvenliği profesyonelleri elektrik çalışmalarda iş güvenliği prensiplerini bu kitaptan öğrenebilirler.

İdefixD&R

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği – Ömer Faruk Görçün

Tehlikeli maddelerin taşınması, birçok özel uygulamaya sahip bir faaliyet koludur. Tehlikeli maddelerin paketlenmesi, taşınması ve sınıflandırılması gibi alanlarda faaliyet gösteren iş güvenliği profesyonelleri için değerli bir kaynaktır.

İdefixAmazon TRTrendyolD&R

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim kurumları, çalışan sayısı az olsa bile çok sayıda öğrencinin bulunduğu alanlardır. Dolayısıyla sadece çalışanları düşünerek yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yetersiz kalabilmektedir.

Bu kitapta eğitim kurumlarındaki tehlike ve risklere karşı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında örnekler bulabilirsiniz.

İdefixD&R

Biyolojik Risk Faktörleri – Şükran Çakır Arıca

Günlük yaşantımızda ve iş hayatımızda çok sayıda biyolojik risk etmeni ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu biyolojik etmenleri tanımak, anlamak ve bu etmenlere karşı korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak için bu kitaptan faydalanabilirsiniz.

İdefixkitap365.comAmazon TRTrendyolD&R

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri – Mithat Kıyak

Sağlık sektörü, inşaat ve maden gibi sektörlere göre daha hijyenik ve güvenli görünse de ciddi riskler barındırabilen çok sayıda tehlike kaynağı içermektedir. Başta sağlık çalışanları için biyolojik ve radyolojik risk faktörleri olmak üzere yardımcı görevlerdeki çalışanlar için de çok sayıda ciddi risk bulunur.

Sağlık sektöründe hizmet veren iş güvenliği uzmanlarının mutlaka güncel teknik ve bilimsel bilgileri içeren bu gibi kaynaklardan faydalanası gereklidir.

İdefixAmazon TRTrendyolD&R

Konaklama İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörel Risk Analizi – Erdinç Ballı

Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarının başında turizm sektörü gelmektedir. Bundan dolayı çok sayıda konaklama işletmesinin varlığından söz edebiliriz. Bu konaklama işletmeleri hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için çok sayıda tehlike barındırabilir.

Konaklama yerlerinde hizmet veren isg profesyonelleri, bu kitap ile tehlike ve riskleri daha kolay tespit ederek önlemleri belirleyebilirler.

İdefixD&R

Çocuklar İçin İSG Kitapları

İş güvenliği kültürünü çocuk yaşta edinmek, toplumun güvenliği için en doğru olanıdır. Bu nedenle bir çok eğitim kurumu çocuklara yönelik iş güvenliği programları düzenler. Siz de çocuklara yönelik kaynakları incelemek istiyorsanız aşağıdaki kitaplardan faydalanabilirsiniz.

Çocuklarla İş Sağlığı ve Güvenliği – İrfan Sayar

Gelişmiş ülkelerde iş güvenliği kültürü eğitimleri ilköğretim çağındaki çocuklardan başlamaktadır. bu sayede çocuklarımız hem iş yaşantılarındaki tehlike ve risklerin hem de günlük yaşamdaki tehlikelerin farkında olarak büyürler. Yaşam güvenliği ve güvenlik kültürü açısından çocuklara mutlaka okutulması gereken bir kitaptır.

İdefixD&R

Tehlike Savaşçıları-Okulda İş Sağlığı ve Güvenliği Serisi 1 – Erdal Arslan

Tehlike Savaşçıları kitabı, çocuklara en çok vakit geçirdikleri yer yani okuldaki tehlikeler üzerinden yaşam güvenliği ve güvenlik kültürünü aşılamayı amaçlamış bir kitaptır. Çocuklara mutlaka okutulması gereken bir kitap olduğunu düşünüyoruz.

İdefixkitap365.comAmazon TRD&R

İşveren & Çalışan Başvuru Kitapları

İş güvenliği kavramının temelleri, işin iki ucundaki işveren ve çalışan üzerinde yükselir. Dolayısıyla işveren ve çalışanlar, iş güvenliği hakkında ne kadar bilgili olurlarsa iş güvenliği kültürü o kadar gelişir.

İşveren Rehberi 4.0 – İş Sosyal Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından – Mehmet Bulut

2021 yılında basılan bu kitapta, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına her işverenin kolaylıkla anlayacağı bir sadelikle açıklamalı olarak yaklaşılmış.

D&R

İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi ve İşveren Rehberi – Teoman Akpınar

İş sağlığı ve güvenliği kavramları ile İSG hukukunu işçiler ve işverenler açısından ele alan bu kitap hem işveren hem de işçiler için bir rehber niteliği taşıyor.

İdefixTrendyolD&R

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşgören Performansı ve İş Doyumuna Etkileri

Doktora tezi olarak hazırlanan bu kitapta, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği için ayırdıkları kaynağın performans artışı ve iş doyumu gibi faydaları ele alınmaktadır. Böylece iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması halinde iş gören performansını ve iş doyumunu da olumlu olarak etkilediği istatistiksel analizlerle ortaya konulmaktadır.

İdefixTrendyolD&R

Afet Yönetimi ve Acil Durum Kitapları

Afet yönetimi ve acil durumlar, hem yaşam güvenliği hem de iş güvenliği için önemli konulardır. Ancak gerçekleşme sıklığı çok düşük olan afet ve acil durumlar, zaman içerisinde unutulup önemsenmez konuma gelebilirler.

Acil durumlar ve afet yönetimi için yazılan bu eserler sayesinde aile bireyleri ve tüm çalışanların acil durumlara karşı farkındalığını arttırmak mümkün olabilir.

Çaresi Var: Afete Hazırlık Rehberi – Erdal Talu

Metal Sanayiciler Sendikası yayınevinin hazırladığı bu kitapta aile bireylerinden başlayarak afete hazırlık ve afet sırasında temel yaşam becerilerini geliştirme yöntemleri sade ve akıcı bir dille anlatılmaktadır.

Pandora

Afet Yönetimi – Mikdat Kadıoğlu

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü olan Mikdat Kadıoğlu, ülkemizde deprem ve afet yönetimi alanında şüphesiz ki en önde gelen kişiler arasındadır. Afet Yönetimi adlı bu kitapta, afetlerin meydana gelmeden önce alınacak tedbirler dile getirilmiştir.

İdefix

Deprem Affetmez-Depremden Korunma El Kitabı – Mikdat Kadıoğlu

Türkiye bir deprem ülkesi. Bu nedenle her bireyin kişisel ve topluluk olarak deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapacağını bilmesi ve planlaması çok önemli. Bu kitapta sade ve akıcı bir anlatımla depremin 0 saniyesinde nasıl hayatta kalabileceğimize dair çok değerli bilgiler yer alıyor.

İdefixTrendyolAmazon TRD&R

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.