msds
osgb
etiketleme kilitleme

İş Güvenliği Kültürü Nedir?

Kültür tanım olarak “bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topu” olarak ifade edilen bir kavramdır. Kültür herhangi bir konudaki davranış biçimimiz üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir.

Her konuda olduğu gibi çalışma ortamında da kültürden bahsedebiliriz. Kurum kültürü, şirketlerin yazılı olmayan kurallarını oluşturur. Bununla beraber iş güvenliği kültürü de yazılı olmayan ve kolay ifade edilemeyen iş güvenliği alışkanlıklarını ifade eder.

İş güvenliği kültürü dendiğinde tam olarak tanımını yapmak kolay değildir çünkü kültür her topluluğa göre farklı şekilde zaman içinde gelişir ve güçlenir. Bu nedenle iş yerinde iş güvenliği kültürünü oluşturmanın kolay bir yolu yoktur.

Bu yazıda, iş güvenliği kültürü hakkında bir fikir edinmenize yardımcı olarak işyerinizde uygulayabileceğiniz bazı örnekler vereceğiz.

İş Güvenliği Kültürünün Tarihçesi

Birçoğumuz için iş güvenliği kültürü yeni bir kavram ancak bu kavram ilk olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Çernobil’de 1986’da nükleer reaktör kazası hakkındaki raporunda tanıtıldı.

Bireylerin veya toplulukların değerleri, tutumları, yeterlilikleri ve davranış kalıpları sonucunda belirlenmiş, taahhüt edilmiş ve uygulanan, kuruluşun sağlık ve iş güvenliği yönetimi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı – İş Güvenliği Kültürü Tanımı

2006 yılında Hollanda’da düzenlenen üçüncü Uluslararası Çalışma Güvenliği Konferansı’nda yayınlanan bir makalede Frank Guldenmund ise iş güvenliği kültürünü “örgüt kültürünün riski artırma veya azaltma ile ilgili tutum ve davranışları etkileyebilecek yönleri” olarak tanımladı.

NIOSH, “iş güvenliği kültürünün, yönetimin ve çalışanların çalışma ortamının güvenliğini sağlama konusundaki ortak taahhüdünü yansıttığını” belirterek tanımını daha da geliştirdi.

Tüm bu tanımlar, temel bir fikri ele almaktadır. İş güvenliği kültürü, tüm organizasyona nüfuz etmesi gereken bir şeydir. Uygulaması büyük ölçüde sektördeki yatırım, eğitim, çalışanların tutumu, çevre, konum, yasalar, gelenekler ve uygulamalara bağlıdır.

İş Güvenliği Kültürü Nasıl Geliştirilir

İşyerinde iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için, yönetimin veya yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği konuları ile yakından ilgilenmesi gereklidir.

Ayrıca, iş güvenliği ile ilgili konuların düzenli toplantıların konusu olması sağlanmalıdır. Çalışanlar yeni fikirler ve iyi uygulamalar için teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir.

İş güvenliği kültürünün tüm unsurları, işyerinde yer almalıdır. Bir iş güvenliği kültürünün temel unsurları:

 • Karar verme uygulamalarına ve yatırımlara, kurumsal değerlere ve yalnızca uyumluluğun ötesine geçen en iyi uygulamalara yansıyan güvenliğe yönelik kurumsal bir bağlılık.
 • Yönetimin desteklediği güvenlik değerlerini pekiştirmek için diğerlerini ve işyerindeki yöneticileri denetleyen aktif çalışanlar.
 • Raporlama, geri bildirim ve yanıt gibi resmi güvenlik sistemleri.
 • İş güvenliği davranışına ilişkin sözlü talimatlar ve güvenli eylemler için ödüller gibi resmi olmayan güvenlik sistemleri.
 • Hesap verebilirlik, yetki ve profesyonellik.

Yönetim, iş güvenliği kültürünün sağlanmasında en önemli rolü oynamaktadır. İşyerinin genel havası, yönetim davranışları sonucu oluşur. Aşağıda iş güvenliği kültürünü geliştirecek bazı iyi örneklerden bahsedeceğiz;

İş Güvenliği Öncelik Olmalı

Yönetimi oluşturan kişilerin aynı zamanda liderlik rolleri de vardır ve bu liderlik işyerinin iş güvenliği kültürü ve çalışanların davranışları üzerinde çok fazla etkiye sahiptir.

Yönetimin, yaptığı tüm açıklamalarda ve uygulamalarda iş güvenliğini öncelik olarak belirtmesi, isg kültürü oluşmasında son derece önemlidir.

Ancak iş güvenliğine verilen öncelik “önce iş güvenliği” levhası asmakla sınırlı kalmamalıdır.

Çalışma Alanı Gözlemleri

Üst ve orta seviye yöneticilerin, alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin işe yarayıp yaramadığını çalışma alanında gezerek gözlemlemeleri çok önemlidir.

Etkili İletişim

Etkili iletişim, güçlü bir iş güvenliği kültürünün bel kemiği ve yönetimin sağlık ve iş güvenliği ile ilgili sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermenin iyi bir yoludur.

Yönetim, kazalar, yakın gözlemler ve bildirilen sorunlar dahil tüm iş sağlığı ve güvenliği sorunları hakkında çalışanlardan geri bildirim sağlamalıdır.

Eğitim ve Katılım

Gerekli ve tamamlayıcı eğitimler, çalışanların iş güvenliği uygulamalarına aktif katılımı teşvik etmede önemli bir rol oynar.

Bir öğrenme kültürü oluşturmak, organizasyonu sürekli olarak yeniliklere açık ve güncel tutar. Ayrıca, çalışanlara güvensiz çalışma koşullarını belirleme ve değiştirme konusunda da fırsat verir.

İş Güvenliği Kültürü İçin Önemli Adımlar

İş güvenliği kültürünü geliştirmek üzerine önerilerimizin yanında bu kültürü geliştirmek için somut örneklere ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıda saydıklarımızın birçoğunu uygulayarak işyerinde iş güvenliği kültürü oluşturabilirsiniz.

 • Stratejik planlama toplantıları,
 • İş sağlığı ve güvenliği için bütçe ayırmak,
 • İsg Kurulu oluşturmak,
 • Çalışan temsilcileri belirlemek,
 • İş güvenliği ile ilgili toplantılar düzenlemek, örn. isg kurul toplantıları,
 • Çalışan geri bildirimlerini ve önerilerini toplamak için yöntemler,
 • İş kazası oranları dahil olmak üzere çeşitli analizler yapmak ve sonuçlarını duyurmak,
 • Yaşanan kazalar, tehlikeler ve ramak kala olaylar hakkında tartışmak,

İş güvenliği kültürü, işyerinde görevlendirilen bir kişinin bir anda oluşturabileceği birşey değildir. Yönetimin uzun vadede kararlı şekilde uyguladığı strateji sonucunda gelişebilir.

Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak her işletmenin kendi faaliyet alanları ve çalışan topluluğunun özelliklerine göre farklı yol haritası çizmesi gerekebilir.

İş güvenliği kültürü oluşmamış işyerlerinde iş kazaları ve hastalıkları kalıcı olarak önleyebilmek neredeyse imkansızdır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.