msds
osgb
etiketleme kilitleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nasıl Oluşturulur

İş sağlığı ve güvenliği kurulu yani sık kullanılan adıyla isg kurulu oluşturmak, iş güvenliği uzmanlarının en çok zorlandığı konulardan biridir. Bu konu hakkında yönetmelik yayınlanmış olsa da, ayrıntıları ve zor anlaşılabilir yapısı nedeniyle çok soru sorulan konulardan biri olmaya devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik linki

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulması İçin şartlar

Çalışan sayısı 50 veya daha fazla olan tüm işyerlerinde isg kurulu oluşturulur. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri de bu kapsama dahildir. Kurul oluşturulacak işyerinin 6 aydan daha uzun süre faaliyet göstermesi gereklidir. Yani 3 aylık geçici bir iş için kurul oluşturma zorunluluğu yoktur.

İşverene bağlı, fabrika, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunuyorsa 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Yani A firmasının her biri 50’den fazla çalışanı olan C ve D şubelerinin ikisinde de ayrı ayrı isg kurulu kurulmalıdır.

Aynı çalışma alanını kullanan ve çalışan sayıları ayrı ayrı 50’den az ancak toplamda 50’den fazla olan işyerleri için yönetmelikte net bir hüküm olmamasına rağmen aralarındaki iş ilişkisi göz önüne alınarak kurul oluşturmaları beklenebilir. Örneğin, aynı işverene veya holdinge bağlı ve aynı binayı kullanan şirketlerin ortak bir isg kurulu oluşturması iş güvenliği kültürünün bir gereğidir.

Çalışan sayısı 50’den fazla olmayan ancak 40-50 arası olan işyerlerinde de isg kurulu oluşturulmasında fayda vardır. İşveren ile görüşülüp, bu kurulun faydaları anlatılmalıdır.

Bir Işyerinde En Az Kaç çalışan varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmalıdır?

En az 50 çalışanın bulunduğu her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

Asıl işveren – alt işveren kurulları nasıl oluşturulur ?

Alt işveren bulunan işyerlerinde, kurul oluşturma koşulları çalışan sayısına bağlı olarak değişir.

Eğer işyerinde asıl işveren ve alt işverenlerin çalışan sayıları ayrı ayrı 50’den az ancak toplam 50’den fazla ise tek bir isg kurulu oluşturulur, her işveren kurula katılım sağlar.

Eğer asıl işveren ve alt işverenlerin her biri ayrı ayrı 50’den fazla çalışana sahipse, her biri kendilerine özel ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalıdır.

Örneğin bir şantiyede A asıl işverenin 20, B alt işverenin 20, C alt işverenin de 35 çalışanı olduğunu düşünelim. Bu durumda A, B ve C işverenlerinin 50 çalışanı yoktur ancak toplam çalışan sayısı 50’den fazla olduğundan isg kurulu oluşturulmalı ve her işveren çalışan sayısı ile orantılı olacak şekilde katılımcı vermelidir.

İsg Kurulu kimlerden oluşur ?

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

  • İşveren veya işveren vekili,
  • İş güvenliği uzmanı,
  • İşyeri hekimi,
  • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli en az bir kişi,
  • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  • Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Birden fazla iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi bulunan işyerlerinde, kurul üyesi iş güvenliği uzmanı işveren tarafından atanır.

İsg kurulu üyelerini seçerken, kurulda alınan kararlara katkı sağlayabilecek, bu konuda istekli ve kurul kararlarını çalışanları etkileme amacıyla kullanmayacak kişiler tercih edilmelidir. Özellikle ustabaşı, formen ve çalışan temsilcilerinin kurulda görüşülen bazı tehlikeler hakkında diğer çalışanları olumsuz etkilediği ve iç huzuru bozduğu sık görülen bir durumdur.

Seçilen kurul üyeleri, isg kurulunun görevleri ve yetkileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Kurul Kararlarının kayıt altına alınması

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun aldığı kararlar, işveren tarafından uygulanmak durumundadır. Bu nedenle isg kurulunun aldığı kararlar işyerindeki sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye yönelik ve aynı zamanda işveren açısından uygulanabilir olmalıdır.

Alınan kararlar, bir kurul tutanağı oluşturulup tüm katılımcılar tarafından imzalanır ve saklanır. Kurul kararlarının mutlaka sorumluları ve termin tarihleri belirlenmelidir. Kısa sürede yapılması öngörülen kararlar için diğer toplantı tarihi termin olarak belirlenebilir.

İsg Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır

İş sağlığı ve güvenliği kurulu işyeri tehlike sınıfı ile ilgili olarak en geç 3 ayda bir toplanır. Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri her ay iş sağlığı güvenliği kurulu toplantısı yapmak zorundadır. Az tehlikeli işyerlerinde kurul toplantısı ise 3 ayda bir yapılabilir. Ancak bu süre isg kurulu kararı ile daha kısa olarak belirlenebilir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.