msds
osgb
etiketleme kilitleme

İşyeri Tehlike Sınıfları Nelerdir ? Nasıl Belirlenir ?

İşyeri tehlike sınıfı; işyerinde yapılan işin iş sağlığı ve güvenliği açısından barındırdığı riskler, iş yapılırken kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları ve çalışma ortamı şartları ile ilgili diğer konular da dikkate alınarak belirlenen tehlike grubudur.

İşyeri tehlike sınıfları kavramı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte hayatımıza girmiştir. Geçmişte işyerleri için sadece sanayi ve ticaret sınıflandırması yapılıyordu. Bu da aslında tehlikeli işler yapılan bir çok iş kolunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dışında kalmasına neden oluyordu.

Yapılan düzenleme ile işyerleri iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır. Bunlar ;

  • Az Tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Çok Tehlikeli

İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?

İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ ile belirlenmiş ve Tebliğ Ekinde belirtilmiştir.

Tehlike Sınıfları Listesi sayfasından tüm tehlike sınıflarını inceleyip işyerinizin tehlike sınıfını bulabilirsiniz.

NACETanım Tehlike Sınıfı
10.92.01Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)Tehlikeli

Yukarıda tehlike sınıfları listesinden bir örnek görebilirsiniz. Bu örnekte Tanım bölümünde yapılan işin tarifi ve yanında da tehlike sınıfı yer alıyor.

İşyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bu listeden kendi tehlike sınıfınızı bulabilirsiniz.

İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?

Her işyerinin bir SGK sicil numarası vardır. Bu numara 23 rakamdan oluşur ve işyerinin bir çok bilgisini kod olarak içerir. Örnek SGK sicil numarası ; 210920102001260000602-58

Bu işyeri SGK sicil numarasının 2. hanesinden başlayarak 3, 4, 5, 6 ve 7. hanelerindeki rakamlar NACE kodu adı verilen bir kodu oluşturur ve tehlike sınıfı da bu kod üzerinden öğrenilebilir.

Örneğin yukarıda verilen SGK sicil numarasının 2. ve 7. hane arasındaki rakamları incelediğimizde 10.92.01 kodunu buluruz. Bu da tehlike sınıfları listesindeki NACE bölümü ile örtüşmektedir.

NACE Kodu Nedir ?

NACE kodu yani Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde bir çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

İşyeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne Yapılır ?

İşyeri faaliyetleri, işyeri açılışında başvuru sırasında belirtilir ve işyeri açılışı için denetim yapan vergi memuru tarafından onaylanır. Geçmişte bir çok işyeri için faaliyet sınıfları ya hiç belirtilmemiş yada hatalı olarak belirtilmiştir. Bu da SGC sicil numarası içinde yer alan NACE kodu bölümünün hatalı olmasına yol açar. NACE kodundaki hata nedeniyle işyeri tehlike sınıfı da hatalı olabilir.

Bu gibi durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne bir dilekçe ile itiraz edilerek NACE kodu ve tehlike sınıfı değişikliği yapılabilir.

İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemlidir ?

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler tehlike sınıflarına göre düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi aylık çalışma süreleri tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde İSG eğitimi yenileme süreleri, risk analizi yenileme süreleri, acil durum ekip üyesi sayıları ve idari para cezaları gibi kavramların tamamı işyeri tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir.

Tavsiye Yazı : İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri

Bunların yanında çalışan sayısı 50’den daha az olan az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 2020 yılına kadar ertelenmiştir. Dolayısıyla az tehlikeli işyerleri için bu yükümlülük yoktur.

Tavsiye Yazı : Az Tehlikeli İşyerlerinde İSG Yükümlülükleri

Görüldüğü gibi işyeri tehlike sınıfını doğru belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri açısından son derece önemlidir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.