msds
osgb
etiketleme

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı Yaşam

Türkiye iş kazaları ve sonuçları itibariyle AB ülkeleri arasında kötü bir sıralamaya sahip. Yılda ortalama 1400 kişinin hayatını kaybettiği iş kazalarının çoğunluğu tehlikeli veya çok tehlikeli olarak sınıflanan işlerde meydana geliyor. Peki iş kazalarını ve dolayısıyla iş güvenliğini sadece tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde dikkate almak çözüm için ne kadar yeterli ?

Kamu Kurumları ve Az Tehlikeli İşlerde İSG Kanunu

Kamu kurumlarında ve az tehlikeli iş yerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun 6’ncı ve 7’nci maddeleri yani işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine kadar ertelendi.

Ancak ertelenen sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma veya hizmet alma zorunluluğu idi. Risk değerlendirme yapmak, acil durum planları hazırlamak, çalışanların eğitimi gibi konuların da ertelendiği düşünülmüş olacak ki bugün kamu kurumları ve az tehlikeli işyerlerinin çoğunda bu faaliyetler yapılmamış durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Tavsiye Yazı: İşyeri Tehlike Sınıfları Nelerdir ?

Genelde tehlikeli veya çok tehlikeli bir işin yönetim faaliyetlerini yürüten az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlayışının olmaması kabul edilemez bir durumdur. Yönetim ofisinde iş güvenliği kültürü olmayan bir firma, sahadaki uygulamalarda ne kadar etkili olabilir ?

Kamu Kurumlarının ve Az Tehlikeli İş Yerlerinin Yapması Gereken İşlemler neler?

Kamu kurumları veya az tehlikeli işyerleri 31 Aralık 2023 tarihini beklemeksizin bazı iş güvenliği faaliyetleri yerine getirmelidir. Bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Ayrıca çalışan sayısı 10’dan az olan az tehlikeli işyerlerinde bu işlemleri işverenler de yürütebilir. Bu konuda detaylı bilgi için işverenler hangi isg hizmetlerini yerine getirebilir adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Risk Değerlendirme

Her iş yerinde bazı tehlike ve riskler vardır. Az tehlikeli iş yerlerine “tehlikesiz” denmemesinin sebebi de bu az da olsa mevcut olan tehlikelerdir. Küçük bir ofiste bile onlarca ciddi tehlike bulunabilir. Bu nedenle ilk yapılması gereken faaliyet risk değerlendirme çalışması yaptırmaktır.

Tavsiye Yazı : Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?

risk değerlendirme
Her işyeri risk değerlendirme yapmalıdır.

Acil Durum Planları

Doğal afetler veya yangın, sel, hırsızlık, ani hastalıklar gibi acil durumlar her işyerinde hatta evlerimizde karşılaşabileceğimiz durumlardandır. Bazı acil durumlar, ofis çalışanlarını fabrika veya inşaat sahası gibi alanlarda çalışanlardan daha fazla etkileyebilir. Bir fabrikada bir çok kaçış yolu mevcut olup çalışanların tehlikelerden korunmaya çalışacağı geniş alanlar mevcuttur. Ofisler gibi dar ve giriş çıkışları sınırlı olan mekanlarda ise acil durumlar daha büyük panik oluşturur.

Bu gibi durumları önlemek amacıyla önceden acil durum planları yapmak, acil durumlarda görev yapacak gönüllü kişileri ilkyardım, yangın ve arama-kurtarma konusunda eğitmek gereklidir.

Tavsiye Yazı : Acil Durumlara Hazır Mısınız ?

acil durum planı

Sağlık Gözetimleri

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesine göre çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmaları gereklidir. Bu sağlık gözetimi işe başlamadan önce ve iş başladıktan sonra belirli dönemlerde yapılmalıdır. Ayrıca iş değişikliği veya bir iş kazası sonrasında da yapılması gereklidir.

Sağlık gözetimlerinin en önemli faydası, bazen kişilerin kendilerinin de farkında olmadığı sağlık sorunları nedeniyle yapacakları işe uygun olmadıklarının veya diğer çalışanları da etkileyebilecek bazı bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesidir.

Tavsiye Yazı : İşe Girişte Yapılması Gereken Sağlık Muayeneleri

iş yeri hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 17. maddesine göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gereklidir. Bu eğitimler; işe başlamadan önce ve iş sırasında verilir.

Özellikle işe yeni başlayan her çalışana işyerindeki mevcut riskler, işyerinin iş güvenliği kuralları gibi genel bilgileri içeren bir eğitim verilmelidir. Bu eğitim o işyerinde isg açısından ne gibi tehlikelerin ve önlemlerin alındığını kavrama açısından çok önemlidir.

Bu eğitim haricinde, özellikle çalışanların yaptıkları işle ilgili veya günlük hayatta faydasını göreceği eğitimler planlanmalıdır. Bunlar bilgisayarla çalışma, ergonomi, genel ilkyardım, doğal afet bilinci, hijyen, mevsimsel hastalıklar gibi çeşitli konularda olabilir.

Tavsiye Yazı : Eğitim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

iş güvenliği eğitimi

İş Güvenliği Prosedürleri

Sadece iş güvenliği için değil işyerinde her iş için bir prosedür veya yazılı iş akışı oluşturulmalıdır. Bu, kişisel değişse bile yapılan işin aynı şekilde yapılması için son derece önemlidir. Prosedür oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, dokümanların işyeri gerçeklerine ve gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmasıdır.

Prosedür hazırlarken yaptığınızı yazın, yazdığınızı uygulayın.

prosedur

Dokümantasyon

Yapılan isg faaliyetleri kadar bu faaliyetler hakkında dokümanları saklamak da önemlidir. İş güvenliği ile ilgili tüm dokümanları, eğitim kayıtlarını ve diğer faaliyetleri düzenli bir şekilde tutmak ve bunlardan sorumlu bir kişi belirlemek gereklidir.

Tavsiye Yazı : İşyerinde Hangi Kayıtlar Tutulmalıdır ?

dokumantasyon2-yonetimi

Genel olarak bu konulara dikkat edip faaliyette bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği açısından bir kültür oluşturacağı gibi az tehlikeli işlerde çalışanların da bazı tehlikelere maruz kaldığını fark etmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanında işletmenin tehlikeli sınıftaki çalışma alanlarının kontrolü ve denetimi için de bu bilgilere hakim olmak önemlidir.

İş güvenliği ve yaşam güvenliği bir kültür olmalıdır. Evimizden başlayıp sokakta ve tüm çalışma alanlarında devam eden bir kültür.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.