msds
osgb
etiketleme

Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır?

Sağlıklı Yaşam

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince yıllık olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitim planı hazırlanması gereklidir. Ancak bu eğitim planlarının işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmesi için mevzuatla beraber yapılan işin ve işletmenin şartları da değerlendirilmelidir.

Eğitim planı hazırlarken eğitim konuları, yapılan işler, çalışanların sayısı ve eğitim durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğitim Verilecek Konuların Belirlenmesi

Eğitim planının etkili ve uygulanabilir olması için işletmede verilecek eğitimlerin doğru belirlenmesi gerekir. Eğitim konularını belirlerken işyerinde yapılan tüm işleri düşünmelisiniz. Bu konuda yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ile sınırlı kalmak, eğitim planının etkinliğini azaltacaktır.

Örneğin işletme içi ve dışında yoğun araç kullanımı olan bir işyeri için mutlaka bu konuda eğitim planlamalısınız. Aynı şekilde yönetmelikte doğrudan yeri olmayan bazı makina, ekipman ve araç için de özel eğitimler planlayıp düzenlemelisiniz.

Çalışana Uygun Eğitim Seçilmesi

İşyerindeki her çalışan, kendi yaptığı işle ilgili eğitimleri ağırlıklı olarak almalıdır. Kişiye hiç bir zaman yapmadığı ve yapmayacağı iş için eğitim vermek, eğitimin inandırıcılığını azaltan bir unsurdur. Bu nedenle eğitim planını çalışanların yaptıkları iş ile uygun olarak yapmalısınız.

Örnek verecek olursak; ağırlıklı olarak metal kesme işi yapılan bir işletmede ofis çalışanlarına veya sürücülere bu konuda eğitim verilmesine gerek yoktur. Aynı şekilde metal kesme veya taşıma işi yapan çalışanlara da bilgisayar kullanımı veya trafik ile ilgili eğitim verilmesi gereksiz olacaktır.

Bunun yanında tüm çalışanların hem iş hem de günlük hayatında faydasını görebileceği genel eğitimler planlanmalıdır. Örneğin temizlik ve hijyen, genel ilkyardım bilinci, yangından korunma, elektrik gibi konular çalışanların her an karşılarına çıkabilecek konulardır. Bu konularda eğitim yapmak, kişilerin eğitimlere olan bakışını olumlu yönde etkileyeceği gibi işyerinde alınan toplu önlemlere de faydası olacaktır.

Eğitimlerin Zamanlaması

Hangi eğitimin ne zaman yapılacağına karar vermek ve uygulamak, eğitim planlarının faydalı olabilmesi için çok önemlidir.

Yıllık olarak hazırlanan eğitim planlarında, acil olarak eğitim alması gereken gruplar belirlenmelidir. Yaptığı iş ile ilgili teknik bilgiye ihtiyacı olan veya çeşitli nedenlerle daha önce eğitim yapılamamış gruplar ön plana alınmalıdır.

Eğitimlerin özellikleri, işletmenin iş yoğunluğu veya mevsimsel etkiler de düşünülerek eğitim planı hazırlanmalıdır. Örneğin yaz döneminde yıllık izinlerin yoğun olması nedeniyle eğitimlere katılacak kişi sayısı sınırlı olabilmektedir. Bu nedenle yıllık izin veya uzun tatil dönemlerine eğitim planlamamak daha doğrudur.

Ayrıca yangından korunma veya afet bilinci gibi bazı eğitimlerin açık alanda yapılması gerekebilir. Bu tür eğitimler mevsim şartlarına göre planlanmalıdır.

Eğitim Planı Dokümanı Nasıl Olmalıdır?

Eğitim planı hazırlarken işyerinin mevcut plan yapısına uyulmalıdır. Eğitim planında mutlaka eğitim konularına ve eğitimin hedef kitlesine, eğitim süresi ve eğitimci bilgisine yer verilmelidir.

Eğitimleri aylık olarak planlamak, plana uyma açısından en kolay olan yaklaşımdır. Ay içinde detaylı olarak plan yapılabilir. Planlanan eğitimlerin gerçekleşme tarihlerini de mutlaka not almak şarttır. Bu aynı zamanda size yıl sonunda eğitim faaliyetlerinin raporunu hazırlamanızda yardımcı olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, uzmanlık alanına göre iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilir. Dolayısıyla eğitim planı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından hazırlanmalı ve işveren veya yönetici tarafından onaylanmalıdır.

Tavsiye Yazı : İşyeri Hekimlerinin Vermesi Gereken Eğitimler

Eğitim planı ile ilgili örnek çalışmaları örnek doküman bölümünde bulabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.