msds
osgb
etiketleme

İşyeri Hekiminin Vermesi Gereken Eğitimler

Sağlıklı Yaşam

Çalışanların işyerinde almaları gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri arasında işyeri hekiminin vermesi gereken eğitimler de vardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin eğiticilerin uzmanlık alanlarına uygun olarak verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – 
(1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

İşyeri Hekimi Hangi Eğitimleri Verir

Yönetmelik ekinde eğitim konuları genel, teknik ve sağlık konuları olarak üç bölüme ayrılmıştır. İşyeri hekimi, uzmanlık alanına uygun olarak sağlık konuları altındaki eğitimleri vermelidir.

Bu eğitimler ;

  • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
  • İlkyardım
  • Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
  • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
  • Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim

İşyerinde çalışanların sağlığını etkileyen farklı konular olması durumunda bu eğitimlerin de işyeri hekimi tarafından verilmesi gereklidir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri hekimi, genel yaygın düşüncenin aksine sadece reçete düzenlemek ve işe giriş muayenesi yapmakla sorumlu değildir. İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında öncelikli görevi koruyucu hekimlik olmalıdır.

İşyeri Hekiminin görevleri;

Koruyucu hekimlik, çalışma ortamındaki hastalık oluşturabilecek etkenleri önceden tespit ederek hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Bu etkenler çalışma yöntemi olabildiği gibi çevresel etkenler veya işyerinin fiziki şartları da olabilir.

Örneğin çalışma ortamının yapılan işe uygun olarak tutulması gereken sıcaklığı belirlemek işyeri hekimi görevleri arasındadır. Bu görevlerin yanında çalışanlara sağlık risklerine karşı bilgilendirme eğitimleri de verilmelidir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.