msds
osgb
etiketleme

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?

Sağlıklı Yaşam

İşyeri Hekimliği, ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı ile karşılaştırıldığında çok daha eski ve çalışanların daha fazla aşina olduğu bir uygulamadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu öncesinde 50 ve daha fazla çalışanı bulunan her işyeri, işyeri hekimi hizmeti almak zorundaydı. 2013 yılı itibariyle ise önce 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri, daha sonra ise tüm tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri, işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlü hale geldi.

Bu açıdan bakıldığında işyeri hekimliğinin, iş dünyasında çok da yabancı olunmayan bir meslek olduğunu söyleyebiliriz.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir ?

İşyeri hekimi olabilmek için öncelikle doktorluk diploması sahibi olmak gereklidir. Doktorluk branşı konusunda işyeri hekimliği açısından bir sınırlama yoktur. Her branştan doktor, işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimi olabilmek için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmak gereklidir.

Ancak bazı durumlarda sınavsız işyeri hekimi olabilmek de mümkündür.

Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde işyeri hekimliği sertifikası verilir.

İşyeri Hekimliği Sınavı Başvurusu

İşyeri hekimliği sınavı, ÖSYM tarafından her yıl iki defa yapılan bir sınavdır. İşyeri hekimi olmak için  ÖSYM tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmak gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği sınavı her yıl nisan-mayıs ve aralık aylarında yapılır. Sınav başvuruları ÖSYM’nin sitesinden takip edilebilir ancak başvurular genelde sınavdan 1,5 ay önce yapılır.

İş güvenliği sınavı, 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Başarılı olmak için en az 70 puan almak gereklidir.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri Süresi Ne Kadar ?

Eğitim süresi, toplamda 220 saat olup, 180 saati teorik (90 Uzaktan eğitim + 90 Örgün eğitim), ve 40 saati uygulamadan (staj) oluşmaktadır.

Tavsiye Yazı : İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Nasıl Hazırlanılır ?

İşyeri Hekimliği Kursları

İşyeri hekimliği eğitimi veren kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim kurumları işyeri hekimi olmak isteyen  adaylara çalışma ortamındaki sağlık riskleri konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunarlar. Gelişen iş sağlığı ve güvenliği sektörü sayesinde her ilde iş güvenliği kursu bulmak mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren kursları seçerken dikkat edilmesi gereken konu, kursun eğitmen kadrosunun hem akademisyen hem de saha uygulamalarını bilen karma bir kadrodan oluşmasıdır.

İşyeri Hekimi Ücretleri Nasıl Belirlenir ?

İşyeri hekimliği, ülkemizde doktorluk mesleğine duyulan haklı saygıdan büyük ölçüde faydalanan bir meslek kolu olarak düşünülebilir. Tabipler Odası her yıl işyeri hekimleri için asgari maaş seviyesini belirleyen bir çalışma yapar. Elbette işyeri hekimleri bu belirlenen maaşlardan daha düşük bir maaş ile de çalışabilirler ancak tüm işyeri hekimleri bu asgari sözleşme ücretlerine uygun anlaşmalar yaparak iş sağlığı ve güvenliği sektöründe maaş standardını oluşturmuştur.

Tabipler Odası’nın hazırladığı 2019 yılı Asgari sözleşme ücretlerini bu linkten inceleyebilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.