msds
osgb
etiketleme

Diğer Sağlık Personeli İşyeri Hemşiresi Çalışma Süreleri

Sağlıklı Yaşam

Diğer sağlık personeli yani bilinen adıyla işyeri hemşirelerinin çalışma süreleri işveren veya insan kaynakları çalışanları tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. 18 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tehlikeli ve Az tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu kalkmıştır.

İşyeri Hemşiresi Aylık Çalışma Süreleri Ne Kadar ?

İşyeri hemşireleri;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

görev yapmalıdır.

Yani 15 kişinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde ayda en az 150 dakika hizmet verilmelidir.

10 kişiden daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunlu değildir.

Ayrıca tam zamanlı olarak işyeri hekiminin görev yaptığı işyerlerinde de diğer sağlık personeli bulunması zorunlu değildir.

Tavsiye Yazı : İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personeli Ayda Kaç Saat Çalışabilir ?

Diğer sağlık personellerinin yani işyeri hemşirelerinin aylık kaç saat çalışabileceği sık sık gündeme gelen ve tartışılan bir konudur. 4857 sayılı iş kanununda çalışanların haftalık çalışma saati en fazla 45 saat çalışabileceği belirtilmiştir. Bu hesaba göre ayda 4 hafta üzerinden hesap yapılırsa 180 saat çıkacaktır ancak bu hesaplama yöntemi doğru değildir.

Bir yılda 52 hafta olduğuna göre, yılda toplam 2340 saat çalışma yapılabilir. Buradan yola çıkarak aylık çalışma saati 195 saate denk gelecektir.

Diğer sağlık personeli aylık 195 saat sözleşme yapabilir.

Bunun yanında tam zamanlı çalışan diğer sağlık personeli için fazla mesai sorusu da sorulmaktadır. 4857 sayılı iş kanununa göre bir çalışan yılda en fazla 270 saat fazla mesai çalışması yapabilir. Bu da aylık 22,5 saat olarak hesaplanabilir. Aylık 195 saat normal çalışma üzerine 22,5 saat fazla mesai süresi de eklendiğinde doğru sonuç bulunacaktır.

Tam zamanlı çalışan diğer sağlık personeli aylık 22,5 saat fazla mesai yapabilir.

İSG-KATİP sistemi, aylık 195 saatlik sözleşme düzenlemeye izin vermektedir. Tam zamanlı diğer sağlık personeli için ise 22,5 saatlik fazladan sözleşme düzenlemeye de izin vermektedir.

Tavsiye Yazı : İSG KATİP Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.