msds
osgb
etiketleme kilitleme

İSG Sınavlarına Nasıl Hazırlanmalıyız ?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm meslekleri ve çalışma alanlarını kapsayan bir faaliyet konusu olması nedeniyle öğrenebileceğimiz bilgiler açısından sonsuz bir deniz gibidir. Ancak her sınav gibi iş sağlığı ve güvenliği sınavı da belirli konular dahilinde yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği sınavları yarışmacı bir sınav değildir. Bu nedenle diğer adayları geçmek yerine belirlenen 70 puan barajını geçmek hedeflenmelidir. Bu da sistemli ve doğru bir çalışma yöntemi ile çok kolaydır.

Tavsiye Yazı : B Sınıfı İş Güvenliği Sınavı Hakkında Her Şey

Sınavda Hangi Konulardan Sorumluyuz ?

İSG sınavı, mevzuat esaslı bir sınavdır. Yani çıkacak tüm sorularının cevabını kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat içinde bulabiliriz.

Sınav sorularını hazırlayan ÖSYM de sınav konularını bir müfredat listesi halinde yayınlamıştır. Yayınlanan konular listesini aşağıda görebilirsiniz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • İşyeri Bina ve Eklentileri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yangın Acil Durum Planları
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Kazaları
 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 • İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
 • Çalışma Hayatında Etik
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Görüldüğü gibi müfredat başlıklarının çoğu kanun ve yönetmelik isimlerinden oluşmakta. Ayrıca sınavda müfredat listesinde yer alan konulardan hangisinden ne kadar çıkacağı da yüzde oran olarak belirlenmiştir. Bu oranlara da aşağıdaki tablodan ulaşabiliriz.

KonuYaklaşık yüzde (%) Oran
Hukuk5
Genel İSG Konuları 15
Mevzuat30
Sağlık10
Teknik40

Oranlardan görebileceğiniz gibi iş güvenliği uzmanlığı sınavında %40 teknik, %30 mevzuat ve kalan %30’luk bölüm de sağlık, hukuk ve genel konulardan gelmektedir.

Hap, Kısa, Spot Bilgiler Faydalı Mıdır ?

İster ilk defa sınava girsin ister yükseltme sınavına girsin, tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri internette çeşitli kaynaklardan kısa ve özet bilgiler araştırır. Özellikle forumlarda hap bilgi, spot çalışma notu veya özet bilgiler adı altında çeşitli çalışma notları paylaşılır ve binlerce kişi bu notlardan sınava hazırlanır.

Test ve geniş müfredatı olan sınavlarda kısa notlar her zaman faydalı olsa konunun bütününü kavrama ve notların güncelliği açısından zararlı da olabilirler. Özellikle sık sık güncellenen iş güvenliği mevzuatı nedeniyle bir önceki sınav için hazırlanan notlardaki bilgiler güncel mevzuata göre hatalı olacaktır. Bu da sınava giren adayların sık sık basit denebilecek sorulara yanlış cevap vermesine neden olur.

Ayrıca sınava sadece kısa notlardan çalışmak, ilgili kanun ve yönetmeliklerin genel felsefesine hakim olmayı ve kavramsal soruları yanıtlamayı zorlaştıracaktır.

Kaynak Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

isg-sinavina-nasil-calisilir2

Sınava hazırlanırken mutlaka bazı kaynaklardan faydalanmamız gerekir. İş sağlığı ve güvenliği sınavı için en geçerli kaynak kesinlikle mevzuatın kendisi yani kanun ve yönetmeliklerdir.

Sınavda çıkan tüm soruların cevabını yönetmeliklerde ve özellikle yönetmeliklerin eklerinde bulabilirsiniz. Bu nedenle sınava çalışırken 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, özellikle 6331 sayılı kanuna dayanan yönetmelik, tüzük ve tebliğler kaynak olarak seçilmeli ve okunmalıdır. Yönetmelik eklerinden çok sayıda soru çıkabilir.

Kanun ve yönetmelikler, kural belirleyici olsalar da zaman zaman açıklama konusunda eksik kalabilirler. Yönetmelik maddelerinin mantığını anlamak için konu anlatımlı kaynaklara başvurmak da faydalı bir yöntemdir. Ancak hap bilgilerde olduğu gibi konu anlatımlı kaynakların da güncelliği çok önemlidir.

Çok değerli yazarların hazırladığı kaynak kitapların mutlaka en güncel tarihli olması veya en son baskısının bulunması gereklidir. Kitapçılara baktığımızda halen 2016 ve 2017 basım tarihli kitaplar görmekteyiz. İş güvenliği kültürü açısından değişim olmasa bile sınav müfredatı yani mevzuat açısından aradan geçen 5 yıllık sürede büyük değişimler olmuştur.

Sınava hazırlık aşamasında en önemli noktalardan biri de kendimizi denemektir. Bu nedenle bol bol soru çözülmelidir. Soruları seçerken öncelikle geçmiş yıllarda sorulmuş sorular tercih edilmelidir. Bu sorulardan da ÇSGB tarafından hazırlanan sorular ile ÖSYM tarafından hazırlanan sorular arasında farklılıklar olacağı unutulmamalıdır. Geçmiş yıllarda çıkan sorular haricinde güncel olarak hazırlanan sorular da çözülmelidir. Tecrübeli eğitimciler tarafından hazırlanan bir çok sorunun aynen sınavlarda da sorulduğu görülmüştür.

İş Güvenliği Kitap Önerileri yazımızı okumanız isg sınavına hazırlık kitabı seçmenizi kolaylaştırabilir.

Mevzuatın Önemli Noktaları Nelerdir ?

Kanun ve yönetmelikler ilk bakışta karışık gelebilir. Bu nedenle öncelikle mevzuat yapısını biraz öğrenmek gereklidir. Bu, iş güvenliği profesyoneli olarak çalışmaya başladığınızda en çok ihtiyacınız olacak şeylerden biridir.

Tüm kanun ve yönetmeliklerin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanım bölümleri yer alır. Sınava hazırlık açısından tanım bölümü çok önemlidir. Bu bölümde bir çok sınav sorusu olabilecek kavramın tanımı yapılmıştır. Ayrıca kapsam da önemli bölümler arasındadır.

isg-sinavina-nasil-calisilir2

Orta bölümler genel kavramlar ve hükümleri içerir. Son bölümlerde ise geçici maddeler ve ekler yer alır.

Yönetmeliklerin en önemli bölümü tanımlar ve ek bölümleridir. ek sayfalarında yer alan tablolarda sınır değerler, ölçüm sıklıkları gibi rakamsal bilgiler yer alır ve sınav sorularının çoğunluğu bu bölümden gelir.

Kanun ve yönetmelikler üzerinde çalışırken, tüm metin baştan sona okunmalı, tanım ve ek bölümlerine özellikle çalışılmalıdır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.