iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Risk değerlendirme yöntemlerinden neden-sonuç analizi, kullandığı balık kılçığı diyagramı ve bunun üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

2. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamlarında nem ve hava akımı için önerilen değerlerdir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin asıl iş olarak gerçekleştirildiği iş yerleri az tehlikelidir?

Çıktığı Sınav : 2022 B Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

5. Biyolojik etkenler, enflasyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Hata Ağacı Analizinin avantajlarından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi gerekli aydınlık düzeyi saptanırken dikkate alınacak parametrelerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi kaza sebebini açıklamak için önerilen teorilerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. “Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.”

Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi toplu korunma önlemlerine bir örnek olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

13. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

14. Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 istatistik yıllığına göre 2011 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre iş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2021 B Sınıfı

 
 
 
 
 

16. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum müdahale ve tahliyesi yöntemleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

17. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

19. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü`ne göre işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmenin konu edildiği yönetmeliklerden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

22. Risk yönetiminde tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

23. İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

25. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

27. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi, grizu ve toz patlamalarının meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek için uygulanan “taş tozu serpme” işleminde kullanılan taş tozunun özelliği değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi nihai ürün tehlikelerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

33. Krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Yangından korunma planlarına göre aşağıdakilerden hangisi bir pasif korunma uygulamasıdır?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

36. Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin ………….

Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

37. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için …………… başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

39. Bir işyerinde, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon tehlikesine karşı çalışanları uyarmak için aşağıdaki işaretlerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

40. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerindeki acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

42. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

45. 1982 Anayasası’na göre Adalet bakanı, aşağıdakilerden hangisinin başkanıdır?

Çıktığı Sınav : 2021 B Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

47. Zaman faktörünün risk ve risk algısı ile ilgili etkilerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

48. Uygun işe uygun kişinin yerleştirilmesi ve bu uygunluğun sürdürülmesi, aşağıda verilen hangi iki araçla en iyi sağlanabilir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

49. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde işçilerin risk altında olmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

50. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
1 yorum
  1. ARDA diyor

    TEHLİKELİ MADDE KULLANILACAK İŞ İSE NASIL KULLANMAMA GİBİ BİR ÖNLEM OLABİLİR?
    İŞİN KENDİSİ TEHLİKELİ MADDE ÜRETMEK VE KULLANMAK İSE MESELA. BURADAKİ RİSKİN ÖNLENMESİ KULLANMAMAK MI YANİ ? YANİ BU KİLO ALIYORUM NE YAPMAM GEREKİR DİYEN BİRİ İÇİN HİÇ YEMEK YEME ALMAZSIN DEMEK GİBİ BİŞEY.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Tamam Daha Fazla Bilgi