iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

2. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde hangi sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanılması gerektiğine temel oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

5. Aşağıdaki ortam şartlarından hangisi, çalışana rahat bir çalışma ortamı sağlanması için uygundur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. I- İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.
II- Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.
III- Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalar- da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç …………., …………. ve …………. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

8. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

10. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. Su buharının fazla olduğu kapalı işyeri ortamlarında sıcaklık derecesi aralığı ne kadar olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

14. Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risk azaltılması için aşağıdaki hangi bilgiler gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

20. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

22. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

24. İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik önlemler bakımından öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi organik toz olarak sınıflandırılır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş durdurulur?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

32. Hata türü ve etkileri analizinde riski belirleyen parametrelerin ölçülmesinde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

33. OHSAS 18001’de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. I- Güçlü frenler
II- Dikiz aynaları
III- Tekerlekler veya tırtılları, şase dışında ise bunların korunması

Yukarıdakilerden hangileri motorlu arabalarda güvenlik yönünden bulunması gereken özelliklerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre her işyeri için işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanması zorunludur.

Bu çalışma aşağıda verilen korunma politikalarından hangisine girer?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

36. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. I- Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
II- Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar.
III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direkt faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

39. OHSAS 18001’de “tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

40. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için …………… başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

41. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

42. TS 18001’de yaralanmaya veya ölüme sebep olabilecek potansiyele sahip vaka hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdaki hangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. 0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, tezgâhlara en geç ne kadar sürede bir bakım ve muayene yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

47. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda sıcaklığında su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkmasına neden olur?

Çıktığı Sınav: 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Hata türleri ve etkileri analizini temsil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

50. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin yok edilmesi süreci açısından bakılacak olursa aşağıdakilerden hangisi “tehlikeyi kaynakta yok etme” yöntemi değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi