kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Risk yönetiminde tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

2. Risk yönetiminde alınması gereken ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerin hangisi planlama ile gürültü kontrolü kapsamında uygulanabilecek bir uygulama değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

4. Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 istatistik yıllığına göre 2011 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. I- Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
II- Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar.
III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direkt faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

6. Kurşun kromat tozu birikimi en fazla hangi organda görülür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. I- Uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi
II- İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları
III- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Titreşim Yönetmeliği’ne göre mekanik titreşimi azaltan önlemlerdendir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

8. Havanın sıcaklık, akım hızı ve nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık etkisine ne ad verilir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları oluşumunda rolü olan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

11. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. Azot gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

14. Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

19. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan ………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Risk kontrolünde önlem almada birinci yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

21. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

22. Çok buğu meydana gelen işyerlerinde çalışma ortamı sıcaklığının asgari ve azami düzeyleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

23. İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

24. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde aydınlatma için doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. İşyerinde tehlikenin kaynağında kontrolü için en etkili uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

31. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yasal dayanağını oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

33. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2013 yılından sonra ilgili tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

35. Kimyasallarla yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen hangi durumda yenilenmek durumunda değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

36. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Biyolojik etkenler, enflasyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi organik toz olarak sınıflandırılır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

39. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. I- Yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir.
II- Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecektir.
III- Benzer biçimde gürültüye maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır.

Gürültü nedeniyle işçide işitme kaybı saptandığında işverence yukarıdaki hangi işlemlerin yapılması ilgili yönetmelik gereğidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

44. Metal iş kolunda sık karşılaşılan mesleki riskler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;

I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele
III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi
IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen yöntemlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

48. Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

49. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi