iş güvenliği uzmanlığıiso 9001

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

2. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

4. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. İşyerlerinde gürültüden korunmak amacıyla kulak koruyucu kişisel donanım kullandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

14. Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdaki hangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

16. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, tezgâhlara en geç ne kadar sürede bir bakım ve muayene yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

22. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Kurşun kromat tozu birikimi en fazla hangi organda görülür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. Sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan, bir ucunda sabit çene ve üzerinde hareketli çene bulunan lama gövdeli, vida ile sıkılan ve ayarlanabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

32. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

33. Azot gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. I- İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.
II- Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.
III- Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalar- da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. OHSAS 18001’e göre, acil durum hazırlığı ve bu hâllerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?

I- Üçgen biçiminde olması
II- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram kullanılması
III- Kırmızı çizgi kullanılması

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıda sayılanlardan hangisi mühendislik etiğinin temel ilkeleri açısından yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

47. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki koğuşlar için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi