kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Bir işyerinde, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon tehlikesine karşı çalışanları uyarmak için aşağıdaki işaretlerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kaza sebebini açıklamak için önerilen teorilerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

4. Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

14. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar periyodik olarak en geç ne kadar sürede kontrol edilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi organik toz olarak sınıflandırılır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

16. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. I- Güçlü frenler
II- Dikiz aynaları
III- Tekerlekler veya tırtılları, şase dışında ise bunların korunması

Yukarıdakilerden hangileri motorlu arabalarda güvenlik yönünden bulunması gereken özelliklerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

22. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. ISO 9001’de yer almayıp, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda sıcaklığında su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkmasına neden olur?

Çıktığı Sınav: 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Makine koruyucuları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. Bir işyerinin üç çalışanıyla ilgili bazı bilgiler şu şekildedir:

  • Ayşe: 15 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamıştır.
  • Zeynep: 15 yaşını doldurmasına 3 ay kalmıştır ve ilköğretimi tamamlamıştır.
  • Ömer: 14 yaşını dolduralı 3 ay olmuştur ve ilköğretimi tamamlamak üzeredir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, bu çalışanlardan hangileri çocuk işçi olarak tanımlanır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

33. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. I- Stop valfleri
II- Basınç düşürme vanaları
III- Emniyet supabı

Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahmerdanlarda yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2013 yılından sonra ilgili tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

37. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Kurşun kromat tozu birikimi en fazla hangi organda görülür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi çocuk veya genç işçilerin çalışabileceği işlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

44. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. Basınçlı kaplarda kontrol körtapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

47. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Aşağıdaki ortam şartlarından hangisi, çalışana rahat bir çalışma ortamı sağlanması için uygundur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

49. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi