msds
osgb
etiketleme kilitleme

OSGB Nedir ? OSGB Kavramı

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi anlamına gelir. Osgb’ler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulmuş, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.

OSGB’ler, hizmet verdikleri işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli görevlendirerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlarlar.

Osgb firmaları işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanmasına ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesine yardımcı olurlar. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde de önemli ölçüde katkıları vardır.

OSGB’lerin Yetkilendirilmesi

OSGB’lerin yetkilendirilmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. OSGB kurmak için gerekli şartları taşımaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunurlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, OSGB’lerin başvurusunu değerlendirerek, uygun olanları yetkilendirir.

OSGB’lerin yetkilendirme şartları şunlardır:

  • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli donanıma sahip olmak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak

OSGB’lerin Denetimi

OSGB’ler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. Denetimlerde, OSGB’lerin yetkilendirme şartlarını taşıyıp taşımadığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, OSGB’lere gerekli uyarılar ve yaptırımlar yapılır.

OSGB Nasıl Kurulur ?

OSGB’lerin kurulma ve çalışma şartları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bir ortak sağlık güvenlik biriminin kurulması için en az iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin tam zamanlı olarak çalışması gerekir.

Bunun yanında her bir osgb, 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilk yardım ve acil müdahale odası, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

OSGB’ler sadece kuruldukları şehirde ve sınırı bulunan komşu şehirlerde hizmet verebilirler.

OSGB’lerin Görevleri Nelerdir?

OSGB’ler, işverenlerin isg kanunu kapsamında taşıdıkları iş güvenliği ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri için yardımcı olurlar. İşverenler isg kanunu kapsamında çeşitli faaliyetleri yapmak veya yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. İşveren ile isg-katip üzerinden sözleşme yapan osgb ise bu faaliyetleri işveren adına yürütür.

Dolayısıyla osgb’ler risk değerlendirmesi, eğitim, ortam gözetimi, sağlık gözetimi gibi faaliyetleri yürütmekle görevlidir.

OSGB’lerin görevleri şunlardır:

  • İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak
  • İşyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemleri almak
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek
  • İşyerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerini sağlamak
  • İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini sağlamak

Bununla beraber osgb’lerin görevlerini yapma konusundaki ihmalleri işverenlerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yani bir osgb ile anlaşması olsa bile risk değerlendirmesi yapılmaması veya işyerinde meydana gelen iş kazası işveren sorumluluğu altındadır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.