msds
osgb
etiketleme

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB Nasıl Kurulur ?

Sağlıklı Yaşam

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri büyük oranda osgb firmaları ile sağlanmaktadır. Yani iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti osgb tarafından sağlanır. Bunun sonucunda her ilde osgb ihtiyacı oluşmuştur ve osgb açmak farklı bir iş kolu halini almıştır.

Osgb yani ortak sağlık ve güvenlik birimi açma şartları osgb yönetmeliği olarak da bilinen isg hizmetleri yönetmeliği ile belirlenmiştir.

OSGB Nasıl Kurulur ?

Osgb kurulması için tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan yani tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulunması zorunludur. İş güvenliği uzmanı sınıfı şart aranmamaktadır. Bu kişiler sadece kuruluşunda yer aldıkları osgb’de görev alabilirler.

Osgb açma şartlarından biri de osgb oda ölçüleri olarak belirlenmiştir.

OSGB’ler en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.

Bu odalar haricinde yönetmelikte belirtilmemiş olsa da eğitim salonu da osgb’lerde bulunması gereken odalardan  birisidir.

Bu şartları sağladıktan sonra osgb başvurusu yapılabilir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuru İşlemleri

Osgb başvurusu yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yani yeni adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dilekçe ile müracaat etmek gereklidir. Dilekçe ile beraber aşağıdaki belgelerin de iletilmesi gereklidir.

 • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin sertifikaları ve tam süreli iş sözleşmeleri.
 • İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,
 • OSGB’nin sorumlu müdürünün görevlendirme yazısı,
 • Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,
 • Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi,
 • Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
 • Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
 • İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair itfaiye tarafından verilen belge.

OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası bakanlık tarafından incelenir ve eksiklikler bildirilir.

Başvuru dosyası üzerinde incelemesi tamamlanan ve herhangi bir eksiklik bulunmayan başvurular için yerinde inceleme yapılır.

İncelemeler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında en fazla 30 gün ve en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.

Başvuru dosyasındaki evraklarda ve yerinde inceleme sonucunda eksiklik bulunmayan başvurular için on gün içerisinde osgb yetki belgesi düzenlenir.

Başka bir adreste şube açılması durumunda aynı şartlarda tekrar dosya hazırlanmalı ve tekrar incelemeden geçilmelidir.

İşyeri Hekimi Odasında Bulunması Gerekenler

Osgb merkezleri, sağlık hizmetleri için 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odasına sahip olmalıdır. Ancak osgb açma şartları arasında oda büyüklükleri yanında işyeri hekimi odasında bulunması gereken malzemeler de mevcuttur. Bu malzemeler basit muayeneler için kullanılan ve her yerde bulunabilen malzemelerdir.

 • Steteskop,
 • Tansiyon aleti,
 • Otoskop,
 • Oftalmoskop,
 • Termometre,
 • Işık kaynağı,
 • Küçük cerrahi seti,
 • Paravan, perde v.b,
 • Muayene masası,
 • Refleks çekici,
 • Tartı aleti,
 • Boy ölçer,
 • Pansuman seti,
 • Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
 • Keskin atık kabı,
 • Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
 • Seyyar lamba,
 • Buzdolabı,
 • İlâç ve malzeme dolabı,
 • EKG cihazı,
 • Negatoskop,
 • Tekerlekli sandalye,

Bu malzemelere ek olarak osgb’lerde bazı ilaçların da bulunması gereklidir. Bu ilaç ve kimyasal malzemeler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik eklerinde belirtilmiş olup aşağıdaki gibidir.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

 • İsoptine ampul 3 adet
 • Heparine 3 adet
 • Kortikosteroid ampul 3 adet
 • Antispazmodik ampul 3 adet
 • Antianksietik ampul 3 adet
 • Methergine ampul 3 adet
 • Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. 1 adet
 • %5 dextroz 500 cc 2 adet
 • % 0,9 luk NaCl. 500 cc 2 adet
 • %20 mannitol 500 cc 2 adet
 • 1/3 İzodeks 500 cc. 1 adet
 • Analjezik 5 amp
 • Adrenalin 1 mg 5 amp
 • Atropin sulphat 0,5 mg 5 amp.
 • Sodyum bikarbonat % 8,4 5 amp
 • Calcium glukonat %10 2 amp
 • Dopamin 2 amp
 • Lidocain %2 2 amp
 • Antihistaminik 5 amp
 • Aminophillin 2 amp
 • Diazepam 2 amp
 • Nidilat kapsül 1 kutu
 • Diüretik 5 amp

Osgb Belgesi Askıya Alınması ve İptali

Osgb firmaları sundukları osgb hizmetleri konusunda sorumluluk taşırlar ve her türlü ihlal sonrasında ihlal türüne bağlı olarak ihlal puanı alırlar. İhlal puanları toplamı 200’e ulaştığında osgb yetki 6 ay süreyle belgesi askıya alınır.

6 aylık süre sonunda aynı ilhah konularında tekrar ihlali tespit edilen osgb belgesi 1 yıllık süre ile askıya alınır.

Osgb İhtar Tablosu

Sıra No.İhlalin Adıİhlalin Derecesiİhtar Puanı
1Yönetmelikte bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda her bir uygunsuzluk başınaHafif10
2Yerleşim planında Bakanlık onayı alınmadan değişiklik yapılmasıHafif10
3Çalışma ortamı ve sağlık gözetimine ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmamasıHafif10
4Sözleşme yapılan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanmaması veya onaylanan planın kayıt altına alınmamasıHafif10
5Personel değişikliğinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesiHafif10
6Yıllık değerlendirme raporunun Bakanlığa gönderilmemesiHafif10
7Sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılmaması veya zamanında Bakanlığa bildirilmemesiHafif10
8İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının eksik tutulması veya tutulmamasıHafif10
9İşyeri hekimi ve iş güvenliği sözleşmelerinin feshinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesiHafif10
10Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 10 gün içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesiOrta30
11Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda uygunsuzluk başınaOrta30
12İşyeri hekimi sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesiOrta30
13İş güvenliği uzmanı sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesiOrta30
14Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin hizmet vermesinin sağlanmamasıOrta30
15Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı iş güvenliği uzmanının hizmet vermesinin sağlanmamasıOrta30
16Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesiOrta30
17Hizmet verilen işyerinin tehlike sınıfına uygun nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesiOrta30
18Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesiOrta30
19Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde işyeri hekimi görevlendirilmemesiOrta30
20Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken işyeri hekiminin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni işyeri hekiminin istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesiAğır40
21Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken iş güvenliği uzmanının ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni iş güvenliği uzmanının istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesiAğır40
22Yapılacak denetimlere engel olmakAğır40
23Yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri vermemek veya görevin tamamlanmasına engel olmakAğır40
24Yetki aldığı mekânda başka faaliyette bulunmasıAğır40

OSGB Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

Osgb firmları, iş sağlığı güvenliği kültürü oluşturmak amacıyla hizmet verme amacı taşımalıdır. Bu sayede işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması sağlanabilir. İş güvenliği firmaları, işverenlere rehberlik yapmakla görevlidir.

Bir çok osgb, kendisini en iyi osgb firması olarak tanıtmaktadır ancak en iyi osgb firmaları hizmet verdikleri işyerinde iş güvenliği ve sağlık yönünden geliştirmeleri yapabilen, çalışanların daha güvenli ve sağlıklı şekilde iş yaşantılarına devam etmesi konusunda yardımcı olabilen firmalardır.

Bulunduğunuz ildeki ortak sağlık güvenlik birimi listesi, isg-katip sistemi üzerinden güncel olarak görülebilir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.