msds
osgb
etiketleme kilitleme

Diğer Birimlerle Ortak Çalışma Nasıl Yapılır?

İş güvenliği, diğer tüm iş birimleri ile ortak çalışmanın zorunlu olduğu bir alandır.  Görev paylaşımları ve sorumlulukların belli olduğu iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanları uygunsuzluk tespit edip çözümleri için bildirim yapan personel konumundadır. Bu nedenle bildirilen işleri yapması gerekenler genelde başka iş birimlerinde çalışanlar olacaktır.

Diğer İş Birimleri ile İletişim Kurmak

Bir iş yerinde, mali işler, insan kaynakları, idari işler, bakım ve onarım bölümü, test kontrol bölümü, operasyon gibi iş birimleri olabilir. Bu birimlerin tamamı iş güvenliği ile zaman zaman ortak çalışma yapacaklardır. Bu nedenle işlerin kolay çözülebilmesi için insan ilişkileri konusunda en baştan itibaren dengeli ve dikkatli davranılmalıdır.

Diğer iş birimlerine sadece masraf çıkaran bir birim olarak görünmemek, işleri çok daha kolay çözmenizi sağlayacaktır. Para odaklı çalışan ticari işletmelerde, insanlar doğal olarak faydalı olacağına inanmayacakları uygulamalar için yetkilerini kullanmakta isteksiz davranacaktır.

Diğer birimlere, yapılmasını önerdiğiniz işlerin sadece yasal zorunluluk gereği olmadığını, işletmeye ve çalışanlara olan faydaları anlatılmalıdır. Bu sayede, yapılmadığı zaman sadece yasal para cezası değil, diğer zararları olduğu da daha kolay anlaşılacaktır.

İlgili Birimlerle Ortak Çalışma Nasıl Yapılır ?

Diğer birimlerde çalışanlar, doğal olarak iş güvenliği ile ilgili uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip değildirler. Bu nedenle yaptığınız tespitleri ve yapılması gerekenleri sadece görev olarak iletmeniz ve nasıl yapılacağını diğer birimlere bırakmanız doğru bir yöntem olmaz.

Örnek verecek olursak, sadece “elektrik panosunu çevresinde acil durumlar için önlem alınmalıdır” demek ucu açık ve kapsamı çok geniş olan bir görev oluşturmak anlamına gelir ve işi yapacak birimlerin nasıl, neden, ne ile vb. sorular sormasına neden olur.

Yapılacak işin nedenini, nasıl ve hangi şartlarda yapılacağını, kullanılacak malzemeleri ve yapıldıktan sonra faydalarını kısaca anlatan bir açıklama yaparak diğer birimlere görev oluşturmak işleri çok hızlandıracaktır.

Hangi İşi Kimlerden İstemeliyim ?

Hangi işin kimden talep edileceği, görev tanımları yapılmış şirketler için genelde sorun olmaz ancak görev tanımları net olmayan işletmeler için bazı zorluklar yaşanabilir.

Eğer diğer çalışanlar ilk defa iş güvenliği uygulamaları ile karşılaşıyorsa bir çok işi sizin yapmanızı isteyecektir. Örneğin yıllardır satın alma yapan bir personel koruyucu donanımı sizin almanızı isteyecektir. Bu gibi durumlarda şirket veya işletme kültürüne uygun olacak şekilde görevi üstlenmemek, sadece yön gösteren konumunda olmak ilerleyen dönemlerde çok faydalı olacaktır. Zaman içinde kendi görev ve sorumluluğu olmayan bir çok iş yapan iş güvenliği uzmanlarının asıl ağırlık vermesi gereken konulardan uzaklaşması çok sık yaşanan bir durumdur.

İş güvenliği bir ekip işidir. Ne siz ne de başkaları tek başına iş güvenliği kültürü oluşturamaz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.