iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucu bir donanımdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. İşyeri bina ve eklentilerindeki dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Türkiye’de işyerlerinde sağlığın korunması ve iş güvenliğinin sağlanması ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

4. Çalışma ortamında gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili,

I. Uzun süre maruz kalındığında, davranış bozukluğuna neden olabilir.
II. Sıklıkla gün sonunda yorgunluk, baş ağrısı veya sersemlik hissi oluşturur.
III. Konsantrasyonu artırır ve dikkat toplamayı kolaylaştırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren aşağıdakilerden hangisinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, bu
hususta izin verilen özel istihdam büroları dışında aşağıdakilerin hangisi tarafından yerine getirilir?

Çıktığı Sınav: 2021 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk etmenlerinden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ayakta yapılan işler için ergonomik çalışma alanı tasarım prensiplerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Zararlı Maddeler;

I. Solunum

II. Ağız

III. Deri

Yollarından hangileri ile vücuda girer?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Sağlık hizmetlerinde çalışan hepatit B hastalığı veya taşıyıcılığı olan bir hemşirede, hepatit B olan bir hastadan kan aldıktan sonra kontamine iğnenin eline batması sonucu hepatit B hastalığı gelişiyor

Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğindeki meslek hastalığı gruplarının hangisinde yer alır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik tedbirler bakımından en son başvurulması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

17. Dikişli ve dikişsiz kullanılabilir gaz tüpleri, standartlarda süre belirtilmemiş ise azami kaç yılda bir periyodik kontrole tabi tutulmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

19. Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. İşyerlerinde kullanılan kazanlarda, en yüksek çalışma basıncının kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı manometre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçi aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

23. Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve
tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar, acil durdurmayı gerektirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması hâlinde iş güvenliği uzmanı aşağıdakilerden hangisini yapar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Kaldırma makineleri kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar kazanının işletilmesinde uygulanan güvenlik kurallarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Yapı işlerinde kullanıla iskelelerin periyodik kontrolleri ile ilgili,

I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.

II. Standartlarda aksi belirtilmemiş ise azami kontrol periyodu 1 yıldır.

III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya tekniker tarafından yapılabilir.

IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Tarım sektörü ile ilgi

I. Tarımsal araçlarda kaza gerçekleşebilme riski düşüktür.

II. Pestisit maruziyetiyle ilgili hastalıklar görülebilir

III. Solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları görülebilir

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. I. Kişinin hakları ve ödevleri
II. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
III. Siyasi haklar ve ödevler

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda düzenlenen temel haklar ve ödevler arasında yer alır?

Çıktığı Sınav: 2022 C Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

34. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

37. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde “……………” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır?
Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması

Bir işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

43. I. İşveren çalışanlarını derhal bilgilendirir

II. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana sadece onarım ve zorunlu işler yapacakların girişine müsaade edilir.

III. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana girenlerin herhangi bir koruyucu giysi giymesi zorunlu değildir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Göre herhangi bir iş yerinde çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza meydana geldiğinde yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre 8 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı ayda en az kaç dakika görev yapar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

50. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğe göre bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için kural olarak

I. İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması

II. En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması

III. Bir sendikaya üye olması

Niteliklerinden hangileri aranmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 


Bu sayfadaki isg çıkmış sorular listesi, ilgili bakanlık ve ösym tarafından halka açık olarak ilan edilen isg sınav soruları ve açıklamalarını içermektedir. İsg c sınıfı çıkmış sorular, yayınlandığı tarih itibariyle değerlendirilmiş olup ilgili soruları kapsayan mevzuatlarda değişiklikler neticesinde soruların güncel cevapları farklılık gösterebilir.

Her yıla ait isg sınav soruları, soruların içinde belirtilmiştir.

E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
8 Yorumlar
 1. İrfan Akdemir diyor

  48 soruya doğru cevap verdim.47 doğrunuz var 90 aldınız diyo

 2. tuncay diyor

  onlıne sınav testlerını yaygınlastırmanızı rıca ederım.Tessekkurler

 3. murat diyor

  18.sorunun cevabı yanlış.iskelelerin periyodik kontrolü hem 6ay,hem 1 yıl nasıl olabilir.

 4. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 5. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 6. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 7. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 8. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Tamam Daha Fazla Bilgi