C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yükümlülükleri arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 6.000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2015 yılından sonra ilgili yönetmeliği güncellenmesi nedeniyle iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri değişmiştir. Aşağıdaki şıklar güncel yönetmeliğe göre uyarlanmıştır.

 
 
 
 
 

4. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan tozlar, hangi katı madde türüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri neyi ifade eder?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre;

I. bir haberleşme sistemi oluşturulması,
II. kaçış yollarının belirlenmesi,
III. havalandırma arızası durumunda yer altı çalışmalarının durdurulması ve çalışanların tahliye edilmesi

tedbirlerinden hangilerinin yer altı çalışmalarında dikkate alınması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan tanımlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

13. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

17. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi  günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Acil çıkış yolları ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi içeriğinde özellikle verilen konularda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdakilerden hangisi diğer tüplerden ayrı tutulmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. I- Yükün kaldırılması
II- Yükün iletilmesi, çekilmesi veya hareket ettirilmesi
III-Yükün bir yerden başka bir yere taşınması
IV- Yükü taşıyana fiziki olarak destek olunması

İşçi tarafından yapılan yukarıdaki işlerden hangileri “elle taşıma” tanımına dahildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. I- Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.
II- Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.
III-Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. İşyeri bina ve eklentilerindeki dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişilerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

38. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, bulunması hâlinde kurul üyesi olacak ustabaşının seçimle belirlenememesi durumunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 

 
 
 
 
 

46. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıda gece çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işeverenin asli yükümlülükleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Yorum yapın, Sorun sorun !

avatar
  Subscribe  
Bildir

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi