C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

9. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan tozlar, hangi katı madde türüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. “Borçlar Kanunu’na göre, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda ……” cümlesinde boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişilerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

Tavsiye Yazı:  İlk Yardım Sınav Soruları

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,
II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,
III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin, işçiler ve temsilcilerine yeterli ve uygun şekilde sağlamakla yükümlü oldukları eğitimler kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu tutulmamıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. I- Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.
II- Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.
III-Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve
tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar, acil durdurmayı gerektirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması hâlinde iş güvenliği uzmanı aşağıdakilerden hangisini yapar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıda belirtilen iş veya iş ilişkilerinden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK’ye bildirilmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. Oksi-asetilen kaynak işleminde alevin geri tepmesini;

I. üfleç,
II. alev tutucu sistem,
III. çek-valf

Tavsiye Yazı:  İlk Yardım Sınav Soruları

ekipmanlarından hangileri önler?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar kazanının işletilmesinde uygulanan güvenlik kurallarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdakilerden hangisi diğer tüplerden ayrı tutulmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. ….. bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……. cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.” cümlesindeki  boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te asbest olarak tanımlanan silikat liflerinden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

44. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre;

I. bir haberleşme sistemi oluşturulması,
II. kaçış yollarının belirlenmesi,
III. havalandırma arızası durumunda yer altı çalışmalarının durdurulması ve çalışanların tahliye edilmesi

tedbirlerinden hangilerinin yer altı çalışmalarında dikkate alınması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. İşyeri bina ve eklentilerindeki dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta Listesine Abone Olun

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, örnek dokümanlar, İSG dünyasından yenilikler ve haberler için e-posta grubuna abone olabilirsiniz !

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir