iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. İşyerlerinde kullanılan kazanlarda, en yüksek çalışma basıncının kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı manometre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

8. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyon- larında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve
çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Oksi-asetilen kaynak işleminde alevin geri tepmesini;

I. üfleç,
II. alev tutucu sistem,
III. çek-valf

ekipmanlarından hangileri önler?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

15. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre tam akustik baretler, kişisel koruyucu donanım listesinde aşağıdakilerin hangisi kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te asbest olarak tanımlanan silikat liflerinden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan tozlar, hangi katı madde türüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.
II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 °C – 75 °C arasında olan sıvı hâldeki maddedir.
III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 

Kimyasal özellikleri Bertaraf bilgileri Yıllık üretim miktarı Toksikolojik bilgi Yangınla mücadele tedbirleri

 
 
 
 
 

26. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, acil durumlarla ilgili;

I. olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
II. olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçümleri yapmak,
III. meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek

sorumluluklarından hangileri işverene aittir?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar kazanının işletilmesinde uygulanan güvenlik kurallarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

29. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işeverenin asli yükümlülükleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarında güvenliği olumsuz etkileyen durumlardan birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Gaz ile çalışan cihazların alevinin hangi renkte olması tam yanmayı gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre, acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

Çıktığı Sınav : 2019 C sınıfı

 
 
 
 
 

40. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK’ye bildirilmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıda belirtilen iş veya iş ilişkilerinden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

44. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin, işçiler ve temsilcilerine yeterli ve uygun şekilde sağlamakla yükümlü oldukları eğitimler kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu tutulmamıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 6.000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2015 yılından sonra ilgili yönetmeliği güncellenmesi nedeniyle iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri değişmiştir. Aşağıdaki şıklar güncel yönetmeliğe göre uyarlanmıştır.

 
 
 
 
 

47. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, bulunması hâlinde kurul üyesi olacak ustabaşının seçimle belirlenememesi durumunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 

 
 
 
 
 

49. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi  günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

50. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi