iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav: 2022 C Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

2. “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara” ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan tozlar, hangi katı madde türüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin, elle taşıma işlerinde çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmelerini ve eğitimlerini sağlayacağı konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

8. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre asıl işveren-alt işveren ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

9. Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. İşe giriş muaynesi sırasında öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Eğe ve törpülerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi hâlinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,

III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak,

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. I – Eldiven ateşe dayanıklı olarak üretilmiş olmalıdır.
II- Önlük ve tozluk deriden ve ateşe, radyant ısıya ve sıcak metal çapaklarına dayanıklı olmalıdır.
III-Ayakkabılar sıcak çapakların ayağa girmesini önlemek amacıyla uzun konçlu, malzeme düşmelerine karşı burnu çelikli olarak yapılmalıdır.

Kaynak işlemi yapanların giyecekleri koruyucu donanımların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, günlük maruziyet düzeyi yerine kullanılacak yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi kaç dB(A) sınır değerini aşamaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik’e göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler” hangi bölge sınıfına girer?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yıllık değerlendirme raporlarında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav: 2021 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. I- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların işe geliş gidişleri
II- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
III- İşyerinin tertip ve düzeni
IV- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek yukarıdaki hususlar arasında hangisi veya hangileri yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını etkileyen kimyasal işyeri ortam faktörleri arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Alçak ve yüksek gerilimin fazları arası etkin değerleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 oC – 75 oC arasında olan sıvı hâldeki maddedir.

III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

37. İşyerlerinde kullanılan kazanlarda, en yüksek çalışma basıncının kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı manometre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre, aşağıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. I. Kişinin hakları ve ödevleri
II. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
III. Siyasi haklar ve ödevler

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda düzenlenen temel haklar ve ödevler arasında yer alır?

Çıktığı Sınav: 2022 C Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

41. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bir elemanı değildir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi çalışanlara ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikle içermesi gereken konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarında güvenliği olumsuz etkileyen durumlardan birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişilerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. I- Yükün kaldırılması
II- Yükün iletilmesi, çekilmesi veya hareket ettirilmesi
III-Yükün bir yerden başka bir yere taşınması
IV- Yükü taşıyana fiziki olarak destek olunması

İşçi tarafından yapılan yukarıdaki işlerden hangileri “elle taşıma” tanımına dahildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 


Bu sayfadaki isg çıkmış sorular listesi, ilgili bakanlık ve ösym tarafından halka açık olarak ilan edilen isg sınav soruları ve açıklamalarını içermektedir. İsg c sınıfı çıkmış sorular, yayınlandığı tarih itibariyle değerlendirilmiş olup ilgili soruları kapsayan mevzuatlarda değişiklikler neticesinde soruların güncel cevapları farklılık gösterebilir.

Her yıla ait isg sınav soruları, soruların içinde belirtilmiştir.

E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
8 Yorumlar
 1. İrfan Akdemir diyor

  48 soruya doğru cevap verdim.47 doğrunuz var 90 aldınız diyo

 2. tuncay diyor

  onlıne sınav testlerını yaygınlastırmanızı rıca ederım.Tessekkurler

 3. murat diyor

  18.sorunun cevabı yanlış.iskelelerin periyodik kontrolü hem 6ay,hem 1 yıl nasıl olabilir.

 4. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 5. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 6. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 7. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 8. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Tamam Daha Fazla Bilgi