iş güvenliği uzmanlığıiso 9001

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. ….. bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……. cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.” cümlesindeki  boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. İşe giriş muaynesi sırasında öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

4. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Basınçlı ekipmanın amaçlanan kullanıma uygun yüklemelere ve öngörülebilen çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmasında aşağıdaki etkenlerden hangisinin hesaba katılması şart değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, telafi çalışmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

8. Sürücü belgelerinin sınıfıyla ilgili,

I. B: otomobil ve kamyonet kullanılacaklara verilir

II. F: Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir

III. M: İş makinası türindeki motorlu araç kullanacaklara verilir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

9. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. 4857 sayılı iş kanununa göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

11. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdakilerden hangisi diğer tüplerden ayrı tutulmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Türkiye’de işyerlerinde sağlığın korunması ve iş güvenliğinin sağlanması ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik’e göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,
II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,
III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. I – Eldiven ateşe dayanıklı olarak üretilmiş olmalıdır.
II- Önlük ve tozluk deriden ve ateşe, radyant ısıya ve sıcak metal çapaklarına dayanıklı olmalıdır.
III-Ayakkabılar sıcak çapakların ayağa girmesini önlemek amacıyla uzun konçlu, malzeme düşmelerine karşı burnu çelikli olarak yapılmalıdır.

Kaynak işlemi yapanların giyecekleri koruyucu donanımların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. İşyerlerinde çalışanların sağlığını etkiyebilen etkenlerden biride aydınlatmadır.

Aydınlatma şiddeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi hâlinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,

III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak,

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işeverenin asli yükümlülükleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin, işçiler ve temsilcilerine yeterli ve uygun şekilde sağlamakla yükümlü oldukları eğitimler kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu tutulmamıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. Ocak havalandırma, yer altında güvenli ve rahat çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla yeterli miktarda temiz havayı ocağa gönderme işlemi olarak tanımlanır.

Buna göre, ocağa gönderilecek temiz hava miktarının belirlenmesinde,

I. Ocaktaki çalışan sayısı

II. Ocakta oluşabilecek toz miktarı

III. Ocakta bulunması muhtemel zararlı gazlar

Hususlarından hangileri dikkate alınmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

33. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. Gaz ile çalışan cihazların alevinin hangi renkte olması tam yanmayı gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

38. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

41. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

42. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler” hangi bölge sınıfına girer?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.
II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 °C – 75 °C arasında olan sıvı hâldeki maddedir.
III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. İşyeri bina ve eklentilerindeki dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. Kaldırma makineleri kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre, aşağıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin
4 Yorumlar
 1. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 2. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 3. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi