iş güvenliği malzemeleri

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK’ye bildirilmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyon- larında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve
çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre, acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

Çıktığı Sınav : 2019 C sınıfı

 
 
 
 
 

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve
tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar, acil durdurmayı gerektirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması hâlinde iş güvenliği uzmanı aşağıdakilerden hangisini yapar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

15. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Oksi-asetilen kaynak işleminde alevin geri tepmesini;

I. üfleç,
II. alev tutucu sistem,
III. çek-valf

ekipmanlarından hangileri önler?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. I- Havalandırma
II- Radyasyon
III-Basınç değişimi

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel etmenlerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Çalışma ortamında gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili,

I. Uzun süre maruz kalındığında, davranış bozukluğuna neden olabilir.
II. Sıklıkla gün sonunda yorgunluk, baş ağrısı veya sersemlik hissi oluşturur.
III. Konsantrasyonu artırır ve dikkat toplamayı kolaylaştırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

27. Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

33. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik’e göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. “Borçlar Kanunu’na göre, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda ……” cümlesinde boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi bir buhar kazanının işletilmesinde uygulanan güvenlik kurallarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi