msds
osgb
etiketleme kilitleme

İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Zorlu Yanları

İş güvenliği, Dünya’da önemsenen ve özellikle sanayi şirketlerinin ön planında olan bir konu olsa da Türkiye’de iş güvenliği uzmanı olmanın zorlukları çok fazladır. Bu zorlukların en başında iş güvenliği kavramını gereksiz olarak gören bakış açısı ve iş güvenliği harcamalarının gereksiz masraf olarak görülmesidir.

Bununla beraber rutin çalışma koşullarında da iş güvenliği uzmanlarının karşılaştığı zorluklar vardır. Bunlar işyerinde karşılaşılan riskler, işveren ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamak gibi zorluklardır.

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde mevcut olan risklere orada çalışan diğer çalışanlarla beraber maruz kalırlar. Hatta zaman zaman çalışanlardan daha fazla tehlikeler ile yüz yüze kalmaları gerekebilir. Bu nedenle mevcut tehlike ve riskleri çok iyi analiz ederek günlük çalışma sırasında bu tehlikelerden kaçınmaları gerekri.

İş güvenliği uzmanları ayrıca işveren ve çalışanlarla işbirliği içinde çalışması gerekir. İşverenleri, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine ikna etmek ve çalışanları, iş güvenliği konusunda bilinçlendirmek için çaba sarf etmeleri gerekir.

Toplumun İş Güvenliğine Bakışı

İş güvenliği, çalışan ve işverenlerin oluşturduğu iki yönlü bir kavramdır. Sadece işveren veya sadece çalışan davranışları ile iyiye veya kötüye gitmez, iki tarafın da ortak sorumlulukları vardır.

Türkiye’de eğitim seviyesi ve günlük hayatta kadercilik düşüncesinin büyük yer kaplaması nedeniyle bir çok kaza veya kazaya sebep olabilecek çalışma şekli çalışanlar tarafından sorgulanmaz.

Öncelikle çalışanlara yaptıkları iş sırasında sağlıklarına zarar verebilecek tehlikeleri göstermek gereklidir. Bunu yaparken, işin tehlikeli olduğunu değil işin neden tehlikeli olduğunu ve sonuçlarını anlaşılır şekilde açıklamak gerekir. Bu bir iş güvenliği uzmanının yapması gereken önemli işlerin başında gelir.

İşverenlerin İş Güvenliğine Bakışı

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de iş hayatı para kazanma odaklıdır. İş yeri sahipleri, daha önce iş güvenliği ihmalleri nedeniyle bir kaza yaşamamış olmaları ve içlerinden geldikleri kültürün getirdiği anlayış ile iş güvenliği konusunu kanuni zorunluluk ve formalite olarak görürler.

Bir iş yeri sahibini, iş güvenliğinin gerekli olduğuna ikna etmek sanıldığı kadar zor değildir çünkü iş güvenliği harcamaları aslında önlem alınmazsa yaşanacakların masrafı yanında çok düşük seviyededir. İşte bu ayrımı işverenlere doğru şekilde anlatabilmek, çok büyük yol almanızı sağlar.

İşveren kaçak akım rölesi olmaması nedeniyle birine elektrik çarpıp ölmesini kendine göre çok çok düşük risk olarak görebilir ancak kaçak akım rölesi olmaması nedeniyle yaşanan dalgalanma sonucunda makinelerin arıza yapmasını daha önemli bir sorun olarak görecektir. Burada önemli olan, iş güvenliğini onun önemli gördüğü pencereden gösterebilmektir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.