msds
osgb
etiketleme

İş Süreçlerinizi 7 Adımda Daha Güvenli Hale Getirmenin Yolları

Sağlıklı Yaşam

Birçok işyerinde iş sağlığı ve güvenliği panolarında “önlemek, ödemekten ucuzdur.” yazılıdır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 2016 yılında hazırladığı raporda bu sloganın gerçekliği üzerine bazı ifadeler yer almış ve aslında ne kadar doğru olduğu ortaya koyulmuştur.

Rapora göre küçük yaralanmalı bir iş kazasınının ortalama maliyeti, önlemek için harcanandan 16 kat daha fazladır. Aynı şekilde ciddi yaralanma ve ölümlü kazaların ortalama maliyeti, önlemek için gerekenden yaklaşık 50 kat daha fazladır.

Dolayısıyla iş ortamını daha güvenli hale getirmek son derece önemlidir. Bunun bir çok yolunu biliyor olsak da değişen dünyada eski yöntemlerin yerine daha etkili yöntemler uygulamak mümkündür.

Bu yazıda iş süreçlerini daha esnek ve teknoloji destekli yöntemlerle nasıl daha güvenli hale getirebileceğinizi 7 adımda anlatmaya çalışacağız.

Hedefleri Tanımlayın

Başarıya giden iİlk adım her zaman bir hedef belirlemek olmalıdır. Birçok işyeri “sıfır iş kazası” gibi iddialı bir hedef belirler ancak hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken alt adımları tanımlamak daha önemlidir.

Hedefleri tanımlarken, hedeflere ulaşmanıza engel olan durumları da belirleyip alt adımları tanımlamalısınız. Sıfır iş kazası örneğinden yola çıkarsak, hedeflerinizi en fazla iş kazası olan durumları ortadan kaldıracak şekilde düzenlemelisiniz.

En fazla iş kazası olan durumları belirlemek için iş kazalarını kayıt altına alıp analiz ettiğiniz bir sisteminiz olmalıdır.

Tavsiye Yazı: İş Kazaları Nasıl Kayıt Edilir

Kazalara neden olan durumları ortadan kaldıracak alt hedefler, sizi asıl hedefe götürecek adımlardır. Örneğin; kazaların eğitim veya farkındalık eksikliği nedeniyle olduğuna karar verdiyseniz, alt hedefinizi ölçülebilir ve gerçekçi bir eğitim hedefi olarak belirleyebilirsiniz.

Saha Çalışanlarını Sürece Dahil Edin

Her işletmede, saha operasyonlarının doğru işlemesini sağlayan kilit personeller vardır. Bunlar şef, ustabaşı, formen gibi görevlerde olabilirler. Bu kilit personelleri iş güvenliği süreçlerinin içine karar verme adımlarında dahil etmek, her zaman işi daha fazla sahiplenmeleri ile sonuçlanır.

Bir çok çalışan, planların uygulama adımlarında kendi fikirleri sorulduğunda plana daha fazla uyum göstermektedir. Bu uygulama aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve ISO 45001 yönetim sistemi standardı içinde geçen çalışan katılımı konusunu da kapsar.

Motive Edici Faktörleri ve Engelleri Düşünün

İnsanlar, beceri, zaman, malzeme, bilgi ve motivasyona sahip olduklarında bir görevi tamamlama olasılıkları daha yüksektir. Aynı şekilde prosedürün yararsız olduğunu hissettiklerinde ise muhtemelen görevi ya yarım bırakırlar yada özensiz yaparlar.

Bu nedenle yaptığınız planın, somut sonuçlar üretme adına gerçekten doğru olduğundan emin olmanız gerekir.

Örnek olarak, bir kontrol listesi düşünün.

İnsanların her gün 20 maddelik bir kontrol listesi doldurması mı yoksa haftada bir kez 5 maddelik bir kontrol listesini doldurması mı daha iyidir?

Doldurdukları 20 maddelik kontrol listesi, eğer hiç olmazsa işler daha mı güvensiz olur?

Çalışanların doldurduğu kontrol listeleri anlık olarak kontrolden geçip onaylanıyor ve bu listelere göre adımlar atılıyorsa yaptıkları işe karşı motive olabilirler. Ancak kontrol listesini doldurmak ve doldurmamak yöneticilerde aynı etkiyi yapıyor, doldurmayanlar herhangi bir yaptırıma uğramıyorsa diğer çalışanlar da doldurmayı bırakacaktır.

Çalışanların kontrol listeleri, gözlemler, çalışma izinleri gibi belirli adımlara etki etmeleri, motivasyonlarını yükseltir ve bu adımlara olan katılımı artırır. Bu gibi adımları dijitalleştirmek hem işleri kolaylaştıracağı gibi hem de değerlendirme ve geri bildirim süreçlerini de hızlandırır.

Verileri İşe Yarar Hale Getirin

Saha gözlemleri veya kontrol listeleri gibi iş güvenliği faaliyetlerinin esas amacı sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmektir. Tüm saha gözlemi sonuçları veya kontrol listeleri birer veri olup verilerin tek başlarına anlamlı olmaları çok zordur. Ancak verileri başka veriler ile birleştirip bilgi haline getirdiğinizde anlamlı hale gelirler.

Verileri anlamlı bilgiler haline dönüştürmenin en iyi yolu, yapılan gözlem, ölçüm veya analizlerde süreklilik gösteren veya birbiri ile bağlantılı negatif verileri tespit edebilmektir.

Örneğin basınç ölçümü yapıln bir proseste, sürekli olarak belirli işlemlerde üst limit değerlerine yaklaşan basınç verisi, bize tehlikeli durumu işaret eden bir bilgidir.

Yöneticiler, verileri zamana bağlı olarak değerlendirerek, tehlikeli durumlar ortaya çıkmadan çok önce sorunlara ilişkin çözüm yolları bulabilirler. Bu da ancak izlenebilen düzenli verilerin anlamlı bilgiler haline getirilmesi ile mümkündür.

Hesap Verebilirliği Uygulayın

Sorumlu kişilerin başarısızlık durumunda hesap vermediği organizasyonlar başarı elde edemezler. Bu kural hayatın neredeyse her noktasında geçerlidir. İş ortamında da iş güvenliği süreçlerine dahil edilen sorumlu personellerin, başarısızlık durumunda uygun ölçüde hesap verebileceği bir sistem uygulamak gerekir.

Ancak hesap vermenin adil olmasını sağlamak da son derece önemli ve hassas bir dengedir. Çalışanlara tam olarak yetenekleri ile örtüşmeyen bir konuda sorumluluk vermek ve sonrasında hesap vermesini beklemek, negatif sonuçlara yol açacaktır.

Başarıyı Kutlayın

Tüm bu iyileşme süreci boyunca herkesi motive etmek ve ilgilerini canlı tutmak için çaba göstermek gerekir. Bu çabaya katkı gösteren çalışanları da katkılarından dolayı mutlaka ödüllendirin.

Ödül ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir iş güvenliği süreci sağlıklı gelişemez.

Sabredin

Klasik yöntemleri bırakıp çalışan odaklı, katılımı arttıran ve dijital çözümleri kullanan bu gibi süreçlerin sonuç vermesi genellikle uzun sürer. Ancak bu tür girişimlerin getirileri çok büyüktür. Başta doğru planlanmış bir süreç, sonuna kadar devam edip bir kaç kez tekrar ettikten sonra kalıcı olacaktır.

Unutmayın ki kalıcı olan şey aslında güvenlik kültürüdür ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda temeli güvenlik kültürüdür.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.