msds
osgb
etiketleme kilitleme

Mekanik ve Elektrik Tesisatı Açısından Ortam Gözetimi

İş yerinde kullanılan makineler, elektrik tesisatı, kalorifer tesisatı, havalandırma tesisatı gibi mekanik sistemler ciddi tehlike kaynaklarıdır. İş yerinde kullanılan makine ve ekipmanları tespit etmek ve alınacak önlemleri belirlemek ortam gözetimi çalışmasının önemli bir parçasını oluşturur.

Hangi makineler tehlike oluşturur?

İş yerinde bulunan tüm makine ve el aletleri tehlike oluştururlar. Alınan önlemler ve ekipmanların fiziksel durumlarına göre tehlike boyutu değişecek olup bu tehlikeleri iyi analiz etmek gereklidir.

Başlıca tehlike kaynağı olan makineleri şu şekilde örnekleyebiliriz;

  • Elektrikle çalışan her türlü makine
  • Dönen kayış, kasnak, dişli gibi parçaları olan makineler
  • Küçük el aletleri
  • Basınçlı makineler
  • Kesici özelliği olan makineler

Bu makinelere elbette eklemeler yapılabilir ancak genel olarak gözlemlenmesi gereken tehlike kaynakları bunlardır. Bu tehlike kaynağı olan makinelerin ne büyüklükte risk oluşturduğunu gözlemleyip analiz etmemiz gereklidir.

Makinelerin risk oluşturduğunu nasıl anlayacağım?

Makine ve ekipmanların risk oluşturması için, sahip oldukları tehlikelere karşı yeterli önlemlerin alınmamış olması gereklidir.

Öncelikle kullanılan her makine ve el aletini tek tek incelemek gerekir. Daha sonra bu makine ve aletin oluşturduğu tehlikeleri tespit edip yeterli önlem alınıp alınmadığına bakılmalıdır.

Kesici özelliği olan bir makine için örnek tablo yapacak olursak;

TehlikeAlınması Gereken ÖnlemÖnlem Yeterli mi ? (Evet / Hayır)
ElektrikGövde topraklaması yapılmalı

 

Tüm kablolar koruma içinde olmalı

Ayrı bir güç düğmesi olmalı

Evet

 

Hayır

Hayır

Dönen ParçalarDönen parçalara dokunmayı önleyecek sistem olmalı

 

Dönen parçalardan fırlayacak parçalara karşı önlem olmalı

Dönen parçaların mil vb gibi parçaları koruma içinde olmalı

Evet

 

Evet

 

Hayır

Acil DurumAcil durumda durdurma butonu veya teli olmalıEvet
GürültüMakine için gürültü ölçümü yapılmalı

 

Gürültü kaynağı olan bölümler için önlem alınmalı

Hayır

 

Hayır

Her makine için örnekte olduğu gibi tehlikeler ve önlemlerin durumu hakkında çalışma yapılmalıdır. Örnek tabloda yer alan tehlikeler ve önlemler daha da çeşitlendirilebilir, bu tamamen makinenin durumuna göre değişim gösterecektir.

Mekanik ve Elektrik Tesisatındaki riskleri nasıl tespit edeceğim?

Öncelikle iş yerinde bulunan tesisatların tespit edilmesi gereklidir. Bazı sistemler kolaylıkla görülebilirken bazıları da tamamen izole halde bulunup dışarıdan bakarak görünemez. Bu konuda işletmenin teknik personelinden mutlaka destek alınmalıdır.

Elektrik tesisatı her iş yerinde mutlaka bulunur ve türüne göre alınması gereken güvenlik önlemleri çeşitli yönetmeliklerde belirtilmiştir. Elektrik tesisatında ana pano ve tali panoların dış durumu, koruma altında olup olmadıkları, kaça akım rölesi ve topraklama gibi önlemler, çevresinde yangın söndürme cihazı olup olmadığı gibi detaylar mutlaka incelenmelidir.

Yapılan periyodik test ve muayeneler, topraklama ölçümleri ve bakım formları gibi kayıtlar da incelenmelidir. Kabloları da gözle görüldüğü kadarıyla incelemek ve hasarlı olup olmadıklarına bakmak faydalıdır.

Elektrik tesisatı haricinde kalorifer tesisatı, havalandırma tesisatı veya işletmeye özel bazı tesisatlar bulunabilir. Bunlar için de öncelikle yönetmelik şartlarına uygunlukları ve periyodik test ve bakımları incelenmelidir.

Tüm bu gözlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli konu kendi güvenliğiniz olmalıdır. Yetkinliğiniz olmayan bazı konularda daha dikkatli olup sorarak cevap almak daha güvenli olacaktır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.