msds
osgb
etiketleme kilitleme

İç Yönerge Nedir ? Nasıl Hazırlanır ?

İç yönerge hazırlama, isg mevzuatı içinde belki de en eksik anlaşılan konuların başında gelir. Bunu sitemize gelen sorulardan da çok net görebiliyoruz.

İç yönerge hazırlama yükümlülüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 8’de yer almaktadır.

MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

Görüldüğü gibi isg kurulunun iç yönerge taslağı hazırlama ve işveren onayına sunması gereklidir.

Ancak sıklıkla yapılan uygulama, tüm yönetmelikleri bir kitapçık haline getirmek şeklindedir.

Yönerge Nedir ?

İç yönerge taslağı hazırlamaya başlamadan önce yönerge kelimesinin tanımını inceleyelim.

Yönerge;

  1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.
  2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.
  3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

Görüldüğü gibi yönerge kelimesi, yönetmeliklerde değinilmeyen yazılı talimatları ifade ediyor.

Yani iç yönerge, yönetmelikte yer almayan konularda işyerinde uygulanacak kuralların yazılı olduğu bir doküman olarak hazırlanmalıdır.

İç Yönerge Hangi Konuları İçerir

Yönerge, çerçevesi mevzuatlar ile çizilmiş ama uygulama detayları işletmeye göre değişebilecek konuları içermelidir. Örneğin inşaat işi yapılan bir işyerinde çocuk işçi çalıştırılmayacağı iç yönergede olmak zorunda değildir. Çocuk işçi çalıştırma koşulları 4857 sayılı iş kanunu ile zaten düzenlenmiştir.

Benzer şekilde iç yönergede işyerinde isg hizmeti alınacağını da yazmaya gerek yoktur. Bunun yerine isg hizmetinin hangi koşullarda ne şekilde alınacağı belirtilebilir.

İç yönerge hazırlanırken işyerine ait dokümanlara atıfta bulunmakta fayda vardır. Örneğin; “risk değerlendirme çalışmaları risk değerlendirme prosedürü doğrultusunda işletme müdürü kontrolünde hazırlanır” gibi bir ifade kullanılabilir.

Örneklerde de görüldüğü gibi mevzuat ile sınırları belirlenen konularda uygulama detayları iç yönerge ile belirlenir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.