msds
osgb
etiketleme kilitleme

Acil Durum Toplanma Yeri Hakkında 10 Bilgi

Acil durum toplanma noktası, acil olarak işyerini tahliye etmek gerektiğinde çalışanların ve çalışma alanındaki diğer kişilerin  toplanabileceği güvenli bir alan olarak tanımlanır.

Acil durum toplanma yeri için doğru yere karar vermek çok önemlidir. Toplanma yerinin seçimi, çalışanlara duyurulması ve işaretlenmesi konularında aşağıdaki noktalara dikkat etmek gereklidir.

Risk Değerlendirmesi

Birbirinden bağımsız birden fazla sayıda bölüm bulunan veya çok sayıda çalışanın olduğu işyerlerinde acil durum toplanma alanı olarak birden fazla alan belirlemek gerekli olabilir.

Ayrıca işyerinde meydana gelebilecek acil durumlar ve çalışanların karşı karşıya olduğu riskler önceden incelenmelidir. 

Acil durumları içeren bir risk değerlendirmesi yapmak çalışanların acil tahliye sırasında veya potansiyel toplanma noktalarına yakın yerlerde karşılaşabilecekleri tehlikeleri de ortaya çıkaracaktır.

Toplanma Noktası Yeri

Toplanma noktası olarak belirlenen alan binadan güvenli bir uzaklıkta olmalıdır. Toplanma noktası oluşturmanın altında yatan asıl amaç çalışanların ve ziyaretçilerin acil durum tehlikelerinden uzak bir alanda güvenli şekilde toplanmasını sağlamaktır. Bu nedenle lobi veya ön kapının hemen önü olarak belirlenen toplanma alanı uygun bir çözüm değildir.

Yangın veya deprem gibi acil durumlar düşünüldüğünde bina duvarlarının çökme ihtimaline karşı binanın yüksekliğinin en az 1,5 katı bir mesafede olması önerilir. Bu sayede yıkılan duvar molozları ve tozu, insanların üzerine doğrudan gelmeyecektir.

Ayrıca toplanma alanı elektrik hatları, trafik veya farklı tehlike kaynaklarının olduğu alanlarda olmamalıdır. Yapılacak işin türüne bağlı olarak, patlama riski veya kimyasal tehlikelerin mevcut olduğu alanlarda acil durum toplanma noktası daha uzak bir alanda oluşturulabilir.

Acil Durum Krokisi

Binanın veya çalışma alanının büyük veya karmaşık olduğu durumlarda, toplanma noktaları ve bu noktalara en kısa ulaşım yollarını gösteren kroki ve haritalar olmalıdır. birincil acil tahliye yolu olarak belirlenen yolda engeller olması durumunda alternatif yollar da planlanmalıdır.

Toplanma noktasına ulaşmak çoğu zaman basit gibi görünse de, panik yapılan veya sağduyunun kaybedildiği acil durumlarda bu her zaman geçerli değildir. Bu amaçla acil durum krokileri, en basit şekilde en kısa yoldan toplanma noktasına ulaşmak üzere tasarlanmalıdır. Zaten herkes çıkış yolunu biliyor diye düşünmek doğru değildir. İnsanlar panik halinde en iyi bildiklerini bile unutabilirler.

Levha ve İşaretler

Toplama noktaları, levha ve işaretlerle açıkça tanımlanmalıdır. İşaretler, yaya ya da taşıt trafiği ile gizlenmeyecek kadar yüksek ve yetersiz aydınlatma koşullarında görülmesi için yeterince büyük olacak şekilde monte edilmelidir.

Levhaların daha iyi görünmesi için kendinden yansıtıcı özellikte yazı veya ek aydınlatma yapılabilir. Aynı alanda ve yakın çevrede birden fazla işyeri varsa, karışıklığı en aza indirmek için tabelaya bir şirket logosu eklemeniz yararlı olacaktır.

Tavsiye Yazı: Uyarı Levhalarını Nasıl Daha Görünür Yapabiliriz

İletişim ve Bilgilendirme

İşyerindeki yeni çalışanlar ve ziyaretçiler genellikle toplanma alanlarının amacının veya öneminin farkında değildir. Bu nedenle, yeni çalışanlara ve işyerine gelen ziyaretçilere öncelikle toplanma noktaları ve acil durum planları hakkında bilgi verilmelidir.

Çalışan Farkındalığı

İşyeri büyük bir sanayi sitesi, fabrika, okul veya bir hastane gibi karmaşık bir yer ise, birden fazla toplanma noktası gerekli olacaktır. Bu gibi durumlarda, tahliye sırasında aşırı kalabalık ve karışıklığı en aza indirmek için tüm çalışanların hangi toplanma noktasına gidecekleri önceden belirlenmeli ve kendilerine bilgi verilmelidir.

Çalışanlar acil bir durum olduğunda hangi toplanma alanına gideceklerini bilmelidirler. Hatta bazı işyerlerinde acil durum türüne göre farklı toplanma alanları da belirlenmiş olabilir. Çalışanlar bu farkları da ayırt edebilmelidirler.

Toplanma Alanına Güvenli Ulaşım

Tahliye yolları, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenli olarak tahliye edilmesine yardımcı olmak için amacıyla acil durum aydınlatmaları içermelidir. Çıkış yolları açıkça tanımlanmalı, herhangi bir tıkanıklık veya kargaşadan arındırılmalı ve krokilerde açık olarak göstermelidir.

Ayrıca, kısıtlı hareket kabiliyetine sahip işçiler ve ziyaretçiler için binadan ve toplama alanından yardım almalarını sağlamak için bir planınız olmalıdır.

Toplanma Noktası Sorumlusu

Çalışanların toplanma noktasına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşması bir numaralı önceliktir. İkinci öncelik ise çalışma alanındaki herkesin güvenli şekilde tahliye edilmesidir.

Bunu başarmak için, hiç kimsenin geride kalmadığından emin olmak için kayıp noktasında bir kişi araştırmasını denetleyecek bir “sorumlu” tayin etmeniz gerekir.

Toplanma noktası sorumlusu, görünür kıyafetlerle (parlak renkli bir güvenlik yeleği gibi) tanımlanmalı ve itfaiyenin veya diğer acil durum ekiplerinin iletişim kuracağı kişi olmalıdır.

Toplanma noktası sorumlusu bir denetçi veya başka bir çalışan olabilir.

Tatbikat

Bir acil durum tahliye planı, sadece düzgün bir şekilde yürütüldüğünde çalışır. Düzenli olarak yapılan tatbikatlar, çalışanlarınızın güvenli tahliye işlemini ve toplanma noktasına giden yolu öğrenmelerini sağlayacaktır.

Toplanma alanı sorumlusu veya acil durumdan sorumlu olarak belirlenen kişiler bu tatbikatlar sırasında tahliye ve toplanma sürecini gözden geçirerek tahliye süresi ve çıkış yollarındaki engelleri değerlendirebilirler. Tahliye planlanandan daha uzun sürüyor mu? Önceden fark edilmemiş engeller var mı? Toplanma noktasının kendisinde veya yakınında tehlikeler var mı? bu gibi sorulara cevap bulmanın en iyi yolu düzenli tatbikat yapmaktır.

Ziyaretçi Bilgilendirme

Ziyaretçilerin, yüklenicilerin ve geçici çalışanların, toplanma noktasının bulunduğu yeri ve oraya nasıl gideceğini bildiğinden emin olmak gereklidir. İşyerindeki acil durumlarda, herkesin güvenliğinden işyeri yönetimi sorumlu olacaktır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.