msds
osgb
etiketleme

PUKÖ Döngüsü Nedir?

Sağlıklı Yaşam

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirme veya devamlı ilerlemeyi sağlamak için kullanılan bir modeldir. PUKÖ döngüsü, bir yönetim sistemine ve onun her bir öğesine uygulanabilir.

PUKÖ Döngüsü, Deming Döngüsü veya Shewhart döngüsü olarak da adlandırılmaktadır. İlk olarak, Walter Shewhart tarafından önerilen ve daha sonra William Edwards Deming tarafından geliştirilen PUKÖ döngüsü, imalat, yönetim ve diğer alanlarda sürekli iyileştirmeler için yaygın bir uygulamadır.

PUKÖ döngüsü, tekrar eden hatalardan kaçınmak ve süreçleri iyileştirme imkanı sağlayan basit bir dört aşamalı yöntemdir.

PUKÖ döngüsü aşamaları

  • Planla
  • Uygula
  • Kontrol Et
  • Önlem Al

Bu modele döngü denmesinin sebebi tüm aşamaların tekrarlayan şekilde kullanılarak sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesidir.

PUKÖ döngüsü, ISO 45001 standardı için son derece önemli bir iyileştirme yöntemidir.

PUKÖ Döngüsü Aşamaları Nelerdir

Planla

PUKÖ döngüsünün ilk adımı, P harfinden de anlaşılacağı gibi Planlama aşamasıdır.

Bu aşama, yapılması gerekenlerin detaylı olarak planlandığı aşamadır. Yapılacak işlerin büyüklüğüne göre kademeli planlama da yapılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından bakacak olursa yıllık faaliyet planları veya prosedürler PUKÖ döngüsünde Planlama adımına güzel birer örnek olacaktır.

Uygula

Uygulama adımı, PUKÖ döngüsü içinde yaptığımız planın uygulandığı aşamadır.

Yıllık faaliyet planında tanımlanan faaliyetlerin yapılması veya hazırlanan bir prosedüre uyulması Uygulama aşamasına örnek olarak gösterilebilir.

Uygulama aşamasında farklı sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Farklı sorunların ortaya çıkması planlama aşamasında bazı noktaların gözden kaçtığını göstermekle beraber daha önce öngörülemeyen bazı riskleri tespit etme açısından da fırsat olarak görülebilir.

Kontrol Et

PUKÖ döngüsünün en önemli aşaması olarak kontrol etme aşamasını gösterebiliriz. Bu aşama yapılan planın ve uygulanan faaliyetlerin kontrol edildiği aşamadır.

Sürekli kontrol, süreçleri iyileştirmenin en ekili yoludur. Bu nedenle tüm süreçlerin belirli aralıklar kontrol edilerek plana uygunluğu takip edilmelidir.

Plana veya prosedürlere uygun işlemeyen faaliyetlerde planın uygulanabilirliği, teknik yeterlilikler veya sorumlu kişilerle ilgili eksiklikler ortaya çıkabilir.

Yapılan kontroller sonrasında ortaya çıkan bu yeni sorunlar, sürekli iyileştirme için önemli bilgilerdir.

Önlem Al

PUKÖ döngüsünün son aşaması olan Önlem Al aşaması, uygulama ve kontrol aşamalarında çıkan sorunların incelenerek alınacak önlemlerin belirlendiği aşamadır.

Önlemleri belirleyerek tekrar ilk aşama olan planlama aşamasına geçmek ve döngüye yeniden başlamak gerekir.

PUKÖ Döngüsü Nerede Kullanılır?

PUKÖ döngüsü temelde sorunların çözümü için tasarlanmış bir yöntem olarak görülse de sürekli iyileştirme için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Yeni bir süreç oluşturulurken kısa aralıklı PUKÖ döngüsü uygulayarak ortaya çıkabilecek problemleri çok erken tespit etmek mümkündür.

Örneğin yeni oluşturduğunuz araç yükleme talimatını belirli araçlarda kısa süre için gözlemleyip ortaya çıkan sorunları hızlıca tespit edebilir ve talimatı yeniden gösden geçirebilirsiniz.

PUKÖ döngüsünü sadece iş yaşamında değil günlük yaşamda da uygulamak mümkündür.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.