msds
osgb
etiketleme kilitleme

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, sahip olduğumuz güçlü ve zayıf yanları tespit etmek, aynı zamanda fırsat ve tehditlere karşı strateji oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir.

SWOT tekniği genellikle kurumsal stratejik hedefleri belirlemek veya finansal kararlar almak için kullanılsa da işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için de uygulanabilir.

SWOT ifadesi, İngilizce dört sözcüğün baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

Bunlar;

 • S – Strengths (Güçlü yönler)
 • W – Weaknesses (Zayıf yönler)
 • O – Opportunities (Fırsatlar)
 • T – Threats (Tehditler)

SWOT analizi yöntemi 1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’nde bir grup profesör tarafından geliştirilmiştir. Türkçe çevirilerde İngilizce terimlerin karşılığı olarak Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit sözcüklerinin baş harflerinden üretilen GZFT kısaltması da kullanılmaktadır.

Bu yazıda swot analizinin iş sağlığı ve güvenliği sürecinde nasıl kullanılacağını aktarmaya çalışacağız.

SWOT Analizi Nerelerde Kullanılır?

SWOT analizi genellikle şirketlerin stratejileri için kullanılsa da bir girişim, faaliyet, proje, süreç veya kişisel olarak da uygulamak mümkündür.

SWOT analizini; sorunları tanımlama ve çözüm oluşturma, faaliyetleri planlama, projeleri değerlendirme, süreçleri inceleme, insan kaynaklarını geliştirme veya performans yönetimi gibi bir çok alanda kullanmak mümkündür.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi yapmak için bir kağıdın ortasına, dikey ve yatay iki çizgi ile büyükçe bir artı çizin. Daha sonra SWOT’un her bir harfi için artının oluşturduğu dört kutucuğu kullanın.

Bu tabloda harflerin yeri ve sıralaması önemlidir. İçsel faktörler üst kısımda, dışsal faktörler alt kısımda yer alır. Bununla beraber, olumlu yanlar sol tarafta, olumsuz yanlar sağ tarafta yer almaktadır.

Swot Analizi
Swot Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin SWOT Analizi Uygulaması

SWOT analizi yaparken güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsatları ve riskleri belirlemek için doğru soruları sormalıyız.

Bu sorulara vereceğimiz dürüst cevaplar, SWOT tablosunu doğru şekilde doldurmamızı sağlayacaktır.

Bunun sonrasında taşıdığımız riskler ve iyileştirme yapmamız gereken alanlar daha net ortaya çıkacaktır.

SWOT analizinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeterli bir risk değerlendirmesi yöntemi olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yani sadece SWOT analizi yaparak risk değerlendirmesi yapılmış olmaz. SWOT analizi sonrasında zayıf yönler ve tehditler olarak belirlenen konularda daha farkı yöntemlerle detaylı risk değerlendirmesi yapılabilir.

Güçlü Yönler

Güçlü yönlerinizi belirlerken aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz.;

İSG yönünden sahip olunan avantajlar nelerdir?

Bu soruya; çalışanların yetkinliği yüksek, tecrübeli çalışanlar mevcut, yeterli kkd mevcut gibi cevaplar verilebilir.

Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz?

Benzer faaliyetleri bulunan firmalara göre daha iyi yaptığınız uygulamalar düşünülebilir.

Firmanın karakteristik özellikleri neler?

Kurumun yönetim veya geçmişinden ileri gelen karakteristik özellikleri düşünülebilir. Olumlu yorumlanabilecek tüm karakteristik özellikler isg swot analizi için güçlü yön olarak düşünülebilir.

Zayıf Yönler

Zayıf yönleri bazı sorular sorarak veya denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları kullanarak belirlemek mümkündür.

İSG yönünden sahip olunan dezavantajlar nelerdir?

Bu soruya iş güvenliği uzmanının bu sektörde deneyimi yok, yeni çalışan çok fazla, yeterli ekipman yok, eğitim salonu yok gibi cevaplar verilebilir.

Fırsatlar

Fırsatlar, tespit edilen zayıf yönleri iyileştirirken fayda sağlanabilecek özelliklerdir.

Örnek verecek olursak;

 • Çalışanların iş güvenliği eğitimi almak için hevesli olmaları,
 • Yönetimin iş güvenliği kültürünü geliştirmek için adım atmaya hazır olması,
 • Firmanın gerekli ekipmanları tedarik etmek için mali açıdan yeterli kaynağa sahip olması,

Tehditler

Tehditler, tespit edilen zayıf yönleri iyileştirirken karşılaşılabilecek diğer zorluklardır.

Örnek verecek olursak;

 • Büyük riskler için yeterli zaman olmaması,
 • Olumsuz mevsim koşulları,
 • Şirketin mâli durumu,

SWOT Analizi Sonucu Değerlendirilmesi

SWOT analizinde güçlü yanlar, zayıf yanlar, tehditler ve fırsatlar belirlendikten sonra bazı değerlendirmeler yapmanız gerekir. Bu sayede swot analizinin faydalarını işletmeye uygulama şansınız olur.

 • Güçlü noktaları nasıl değerlendirebiliriz veya kullanabiliriz?
 • Zayıf noktaları nasıl güçlendirebiliriz veya ortadan kaldırabiliriz ?
 • Fırsatları en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz?
 • Tehditleri nasıl ortadan kaldırabiliriz?

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.