msds
osgb
etiketleme kilitleme

Düzeltici Faaliyet Nedir?

Düzeltici faaliyet kavramı ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine göre bir uygunsuzluğun veya bir olayın nedenini veya nedenlerini ortadan kaldırmak ve tekrar meydana gelmesini önlemek için gerçekleştirilen faaliyet olarak ifade edilir.

Düzeltici faaliyetler, bütün yönetim sistemleri açısından uygulanması ve takip edilmesi beklenen bir uygulamadır.

Düzeltici Faaliyet Nasıl Belirlenir

Düzeltici faaliyetler, tanımda da belirtildiği şekilde bir uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için yapılan faaliyetlerdir. Uygunsuzlukların belirlenmesi ise farklı yöntemlere dayanabilir.

Her işyerinde tespit edilebilecek uygunsuzluklar farklı olmakla birlikte çeşitli kontrol yöntemleri sonucunda uygunsuzluklar tespit edilebilir.

Bunlar;

  • Risk değerlendirmesi,
  • Kontrol listeleri,
  • Denetim sonuçları,
  • İş kazası,
  • Hastalık,
  • Şikayet,

gibi yöntemler olabilir.

Uygunsuzuklar tespit edildikten sonra kök neden analizi yapılarak uygunsuzluğun tekrar meydana gelmemesi için alınması gereken önlem belirlenir.

Alınması gereken önlem, tam anlamıyla düzeltici faaliyet anlamına gelmez. Önlemler bir çok faaliyeti kapsayabilirler. Düzeltici faaliyet ise ortaya çıkan problemin tekrar ortaya çıkmaması için atılan somut bir adım olarak düşünülebilir.

Örneğin; Seyyar merdivenin basamağının kırılması nedeniyle çalışanların düşmesini önlemek için uygulanacak düzeltici faaliyet basamağın tamir edilmesi olacaktır.

Düzeltici Faaliyetlerin Takip Edilmesi

Yönetim sistemlerine göre düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve takip edilmesi gereklidir. Bunun için genellikle düzeltici faaliyet prosedürü hazırlanır.

Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi kadar takip edilmesi de önemlidir. Düzeltici faaliyetlerle ilgili en çok karşılaşılan problem kimsenin düzeltici faaliyeti üstlenmemesi veya ne zamana kadar yapılması gerektiğinin belirlenmemesidir.

Düzeltici faaliyetlerin ne zamana kadar tamamlanacağına dair gerçekçi bir termin tarihi belirlenmelidir.

Yukarıdaki örnekten hareket edersek; “Merdivenin kırık basamağı 30.04.2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.” demek doğrudur.

Termin tarihi verirken 3 ay sonra gibi zaman dilimleri yerine tam tarihler verilmesi daha faydalıdır.

Düzeltici faaliyetlerin ne zaman kadar tamamlanacağı kadar kim tarafından tamamlanacağı da önemlidir. Sorumlu kişi belirlenmeyen düzeltici faaliyetler boşta kalacaktır.

Yukarıdaki örneğe sorumlu kişi de eklersek; “Merdivenin kırık basamağı 30.04.2020 tarihine kadar bakım ustası tarafından tamamlanmalıdır. ” demek doğru bir düzeltici faaliyet uygulaması olur.

Düzeltici faaliyetlerin sorumlu kişiler tarafından belirtilen termin tarihi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı ve istenen seviyede olup olmadığı işyerinin imkanları dahilinde çeşitli yöntemlerle takip edilmelidir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.