Risk Değerlendirme Yaptırmama Cezası

Risk değerlendirme yaptırmak, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm işverenlerin yükümlülükleri arasındadır. Yani hangi tehlike sınıfı olursa olsun her işyeri için risk değerlendirme yapılması zorunludur. Bu durum 6331 sayılı İSG kanunu madde 4 ile belirlenmiştir.

İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşverenler, risk değerlendirmesi yaptırmamaları durumunda risk değerlendirme yaptırmama cezası ve risk analizi yapılmadığı için meydana gelebilecek iş kazaları nedeniyle para cezası ödeyebilirler.

Risk Değerlendirme İdari Para Cezası

İş sağlığı ve güvenliği kanununda yer alan tüm yükümlülükler gibi risk değerlendirme yaptırmamanın cezası da idari para cezası olarak uygulanır.

Risk değerlendirme yapmama veya yaptırmama cezası 2018 yılı miktarları işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ceza tutarlarını görebilirsiniz.

10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan Tehlike Sınıfı
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 4.641 4.641 6.961 Az Tehlikeli
5.801 6.961 9.282 Tehlikeli
6.961 9.282 13.923 Çok Tehlikeli

Görüldüğü gibi az tehlikeli sınıfta yer alan ve 9 çalışanı olan bir işyerinin risk analizi yaptırmama cezası 2018 yılı için 4641 TL olarak belirlenmiştir. Bu idari para cezaları, risk değerlendirme yapılmadığının tespit edildiği her denetimde uygulanır.

Tavsiye Yazı : Müfettişlerin Denetimlerde Kontrol Ettiği Konular

İdari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanır. Ödemeler aksi belirtilmediği sürece PTT aracığı ile ödenebilir. İdari para cezası tebligatlarında ödeme tutarı ve ödeme yapılacak yer belirtilmektedir.

Tavsiye Yazı:  Fine Kinney Risk Analizi Nasıl Yapılır ?

İdari Para Cezasına İtiraz Edilebilir Mi ?

6331 sayılı İSG Kanunu’na dayanılarak uygulanan risk değerlendirme yaptırmama idari para cezaları kararına karşı, kararın tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvuru yaparak itiraz edilebilir.

Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gereklidir. Ayrıca 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda dörtte bir oranında bir indirim yapılmakta ve işverenin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı saklı kalmaktadır. İdari para cezalarının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine de karar verilebilmektedir.

Risk Değerlendirme Yapmama Dolaylı Cezalar

Risk değerlendirme yapmak, işyerindeki risklerin tespit edilmesi ve önlem alınarak ortadan kaldırılması için çok önemlidir. Doğru yöntem seçilerek yapılan risk analizi sonucunda daha önce fark edilmeyen birçok risk ortadan kaldırılır.

Risk değerlendirme yapılmayan işyerleri ise kimsenin farkında olmadığı veya etkilerini hesaplayamadığı çok sayıda riskle karşı karşıyadır. Bu riskler sonucunda oluşabilecek iş kazalarının hem idari para cezası hem de maddi – manevi tazminat cezaları olacaktır.

1.094 ABONE ARASINA KATILIN

E-posta adresiniz hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacak ve isgnedir.com dışında bir gönderim için kullanılmayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, örnek dokümanlar, İSG dünyasından yenilikler ve haberler için e-posta grubuna abone olabilirsiniz !

Kimler Neler Demiş?

Bir Yorum Yazın

  Subscribe  
Bildir