msds
osgb
etiketleme

Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlıklı Yaşam

İşletmelerde, tüm faaliyetler için standartları ve yöntemleri belirlemek ve yapılan işin her seferinde aynı şekilde yapılmasını sağlamak çok önemlidir. Bu durumun sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütünü yönetim sistemi olarak adlandırılır.

Yönetim sistemleri, benzer faaliyetlerin tüm dünya’da aynı prensipler üzerinden yürütülmesini amaçlar. Bu sayede küresel anlamda şirketler aynı temel prensipler üzerinden değerlendirilebilir.

İşyerinde farklı faaliyetler için farklı yönetim sistemleri mevcuttur. Bunlar çok fazla sayıda olsa da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek belirli sayıda yönetim sistemi vardır.

Ülkemizde yönetim sistemi standartları TSE tarafından oluşturulmaktadır. Ancak Kalite yönetim sistemi belgesi almak için farklı belgelendirme kuruluşları ile çalışmak mümkündür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Iso 9001 kalite yönetim sistemi, yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Yani temel kalite prensiplerinin oluşturulması, dokümantasyon, değerlendirme gibi süreçlerde belirli bir standart oluşturulması amaçlanmıştır.

ISO standartları International Organization for Standardization yani uluslararası standardizasyon örgütü tarafından hazırlanan standartlardır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, yönetim sistemlerinin uygulanması açısından en fazla ihtiyaç duyulan faaliyetlerdir. Çalışanların can güvenliği ve aynı zamanda işletmelerin mal güvenliğinin korunması ancak belirlenmiş prensip ve kuralların doğru ve sistemli şekilde uygulanması sayesinde mümkün olabilir. Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmuştur.

OHSAS 18001 yönetim sistemi, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmıştır. Yani bir ISO standardı değildir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO, geçtiğimiz yıllarda iş sağlığı ve güvenliği standardı oluşturulması konusunda yapılan önerileri dikkate alarak ISO 45001 isg yönetim sistemini faaliyete geçirmiştir. Bu sayede diğer tüm ISO standartları ile iş sağlığı ve güvenliği standardı da benzer temellere oturmuş oldu.

ISO 45001 standardı yürürlüğe girdiğinde OHSAS 18001 standardı devreden kalkacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre yönetim sistemi, işletmelerde üretim sırasında ortaya çıkan çevresel faktörleri kapsayan sistematik bir yaklaşımdır. Doğrudan iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili olmasa bile üretim kaynaklı meydana çıkacak çevresel sorunların tüm çalışanları ve insanları etkileyeceği açıktır. Bu nedenle ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi entegre uygulanmalıdır.

Kalite Yönetim Sistemlerinin Faydaları

İşletmeler, kalite yönetim sistemleri sayesinde süreçlerini çok daha iyi yönetebilirler. Özellikle çok lokasyonlu ve farklı süreçleri olan büyük şirketler için kalite yönetim sistemleri uygulamak çok önemlidir. Standartları, prosedürü ve iş akışı belirlenmemiş faaliyetlerde her zaman verim kayıpları, iş kazaları, üretimsel zararlar ve iş yükü artışları meydana gelir. Bunun sonucunda da işletmenin tüm bölümleri olumsuz yönde etkilenir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.