msds
osgb
etiketleme kilitleme

Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?

Kalp krizi dünyada en yaygın sağlık problemleri arasında ilk sıralardadır. İşyerinde meydana gelen kalp krizi olayları ise yüksek oranda ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kalp krizinin iş kazası olarak değerlendirilmesi uzun yıllardır tartışılan ve cevabı merak edilen bir konudur.

İş kazası tanımı ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesi belirlenmiştir. Bu tanıma göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi gerekir.

⇒ Kaza, çalışanın işyerinde bulunduğu sırada ve meydana gelmelidir.
⇒ İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görev ile farklı bir yere gönderilmesi nedeniyle meydana gelmelidir.
⇒ Çalışanın, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmelidir.

Bu durumlardan birinin meydana gelmesi sonucunda çalışanın kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi veya kaza ile sonuç arasında bir illiyet bağının yani ilişkinin bulunması gerekir.

Kalp Krizi İş Kazası

Geçmiş yıllarda iş yerinde veya iş yaparken meydana gelen kalp krizi olayları iş kazası olarak sayılmamaktaydı. Bunun nedeni, dışarıdan doğrudan bir etki olmaksızın meydana gelen kalp krizi olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmemesiydi. Yani kalp krizinin iş kazası olarak yorumlanabilmesi için doğrudan etki aranmaktaydı.

Ancak 2016 yılında alınan Yargıtay Kararı ile  (13.10.2014 tarih, Esas No:2004/21-529, Karar No:2004/527) kalp krizi iş kazası olarak sayıldı.

Kalp krizi, iş kazası olarak sayılmaktadır.

Kalp krizini oluşturan faktörleri ve nedenleri net olarak belirlenemeyen bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Yani kalp krizi belirli bir süreç sonucunda meydana gelebileceği gibi anlık olarak da meydana gelebilir. Bu durum kısa süre içerisinde anlaşılması mümkün olan bir durum değildir.

Bu yaklaşımdan dolayı kalp krizi iş kazası olarak değerlendirilecek, iş ile illiyet bağı daha sonra araştırılacaktır.

İşyerinde Kalp Krizine Neden Olabilecek Durumlar

Çalışma ortamında kalp krizine neden olabilecek veya kalp krizi riskini arttırabilecek bir çok etken mevcuttur. Özellikle yüksek sıcaklıkta yapılan işler, yetersiz sıvı alımı, güneşli havalarda çalışma, aşırı yorgunluk gibi etkenler kalp krizi riskini arttıran durumlardır.

Bu etkenlere uzun süre sürekli olarak maruz kalan çalışanlarda kalp krizi riski artabilir.

İşyerinde bu etkenleri ortadan kaldıracak veya etkilerini azaltacak önlemler alınmalıdır.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.