msds
osgb
etiketleme

Davranış Odaklı İş Güvenliği Nedir ?

Sağlıklı Yaşam

Davranış odaklı iş güvenliği, insanların iş güvenliğine olan bakış açılarını, faaliyetlerini ve davranışlarını etkileyerek işyerinde sağlık ve güvenliği kavramını iyileştirme yöntemidir.

Davranış odaklı iş güvenliği, risk kontrol yöntemleri, iyi uygulamaları ve istatistikleri birleştirerek daha sağlıklı ve daha verimli çalışma ortamları oluşturmayı amaçlar.

Bu yazıda davranış odaklı iş güvenliği ile ilgili en fazla merak edilen konulara değineceğiz.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Neleri Hedefler?

Davranış odaklı iş güvenliği prensibi, işyerinde önlenebilir kazaları ve yaralanmaları azaltmak için ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Önlenebilir kazalar ve yaralanmalar genel olarak uygunsuz ekipman, yetersiz eğitim, bilinçsizlik, dikkatsizlik gibi durumların birer sonucudur.

Görüldüğü gibi bu tür kazaları davranış değişikliği ile önleme şansı çok fazladır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre, dünya genelinde her yıl 2,3 milyon kişi işe bağlı kaza veya hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Yaklaşımının Faydaları

Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gibi davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımı da çalışanların korunmasını ve iş kazalarını önlemeyi sağlar. Bununla beraber, üretkenliği ve verimliliği yükseltmeye yardımcı olacak faaliyetler de davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımı sayesinde daha kolay yapılabilir.

İş kazalarının çok büyük çoğunluğu hatalı davranışlar nedeniyle meydana gelir. Davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımı sayesinde bu tür yaralanmaların büyük oranda önüne geçilebilir. Bu sayede iş kazasının maddi sonuçlarından biri olan tedavi masrafları da azalmış olur.

Bununla beraber proaktif risk yönetimi ve çalışma koşullarının iyileşmesi ile çalışanların moralini artıracak ve sonuçta daha mutlu bir iş yeri yaratacaktır.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Nasıl Sağlanır

Davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımının temelinde davranış değişimi vardır. Hatalı davranışları tespit edip en etkin şekilde doğru yönde değiştirmek gereklidir.

Hatalı davranışların tespit edilebilmesi için izlenmesi ve ölçülmesi gereken birkaç alan vardır:

 • Ekipman kullanımı.
 • Çalışma ortamı.
 • Politikalar ve süreçler.
 • Risk değerlendirmesi.

Davranış Değişikliği Süreci

İnsan davranışları, bir öğrenme sürecinin sonunda elde edilir. Bu süreçler ömür boyu sürebileceği gibi kısa süreli de olabilir. Her öğrenme süreci kişinin birçok bilgi edinmesini sağlar. Bu bilgilerin yaşam veya iş sırasında uygulanması beceri olarak tanımlanır.

Becerinin sürekli olmasına ise davranış değişikliği adı verilir.

Görüldüğü gibi davranı değişikliğinin temelinde bilgi ve bilgiyi uygulama yatar.

Davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımında doğru kişiye gereken bilgiyi doğru zamanlarda doğru şekilde vermek gerekir. Bu da ancak etkili bir eğitim planlaması ile gerçekleştirilebilir.

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşım Programı Oluşturma

Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği planı, sonuçları uzun zaman sonunda ancak kalıcı olarak görülen bir süreçtir. Bu nedenle hem maddi hem de insan kaynağı gerektirir.

Yaygın olarak yapılan hataların başında kaynakları hatalı kullanarak programı olması gerekenden önce sonlandırmak gelir. Böyle bir program sonunda neredeyse hiç bir gelişim veya davranış değişikliği elde edilemez.

Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliğinin temelinde iş yerlerinde pozitif iş güvenliği kültürü oluşturmak vardır. Bir iş yerinde İSG kültürü aşağıdaki temel basamakları kapsamalıdır;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetimin tam desteği,
 • Çalışanlar arasında iletişim,
 • İş sağlığı ve güvenliğini yönetim biçimi olarak kabul etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği stratejilerini geliştirmek ve uygulamak,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapasitesini geliştirmek,
 • Güvenli davranışları tanımlamak,
 • Risk yaklaşımını benimsemek,
 • İş ortamını güvenli hale getirmek,
 • Bilgi paylaşımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını ölçmek,
 • Ekip çalışmasını geliştirmek,

İş güvenliği kültürü oturmuş bir işyerinde sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanarak davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşım programı oluşturmak mümkündür.

 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi,
 • Denetim sıklıklarının ayarlanması,
 • Yatırımlarının isg faaliyetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi,
 • Sorunların önceden tespit edilebilmesi,
 • Personel değerlendirme yapılması,
 • İSG Konusunda gelişmenin gözlemlenmesi.

Davranış odaklı İSG yaklaşımı çalışanların temel İSG bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini takiben uygulamaya konulması gerekli bir süreçtir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.