msds
osgb
etiketleme kilitleme

İşyeri Hekimleri E-Reçete Uygulaması

ÇSGB tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilmesine hedefiyle 2 Ekim 2017 tarihinde “elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır. Bu uygulamaya göre 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren işyeri hekimlerinin işyerlerinde düzenledikleri reçeteleri MEDULA sistemi ile bağlantılı olarak e-reçete şeklinde düzenlemeleri gerekiyor.

E-Reçete Nedir ?

E-reçete, elektronik ortamda düzenlenerek merkezi sağlık sistemine elektronik olarak kaydedilen ve bir reçete numarası verilen reçetelerdir. E-reçete, 6 karakterden oluşan bir kod ile numaralandırılır ve hastaların ilaç alımlarında kağıt reçeteye gerek kalmadan ilaç almalarına imkan tanır.

Eczanei kamu hastaneleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri gibi sağlık kuruluşları 2012 yılından itibaren e-reçete sistemini kullanmaktadır.

İşyeri Hekimleri Nasıl E-Reçete Düzenleyebilir

İşyeri hekimlerinin e-reçete yazabilmesi için e-imza kullanarak bir e-reçete entegrasyon yazılımı ile reçete yazmaları gereklidir. Bunun için;

  • İşyeri Hekiminin e-imza sahibi olması,
  • E-reçete programı olması,
  • İşyeri hekiminin MEDULA sistemine kayıtlı olması,
  • İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir.

Medula Eczane Sistemine Nasıl Kayıt Olunur ?

İşyeri hekimleri Medula Eczane sistemine kayıt olabilmeleri için bazı şartları taşımaları gereklidir. Bunlar ;

İşyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. Kayıt işlemi için İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmelidir. Kayıt kontrolü http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi adresinden yapılabilir.

İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz duruma düşmemiş olması gerekmektedir. İşyeri hekimliği sertifikaları 5 yılda bir vize edilmelidir. Vize işlemleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sertifika durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sertifikalar” sayfasından kontrol edilebilmektedir.

Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı ve sertifikası geçerli olan işyeri hekimleri https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/KullaniciIslem.faces adresinden medula eczane sistemine kayıt olabilirler. Medula parolanız, kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresine gönderilecektir.

İşyeri Hekimi E-Reçete Yazılımı Nedir ?

E-reçete yazılımı, Sağlık Bakanlığı Medula Eczane sistemi ile elektronik ortamda iletişim kurarak düzenlenen reçetelerin doğrudan merkezi sağlık sistemine aktaran yazılımlardır. Birçok yazılım firması İSG alanında yazılımlar geliştirmiştir. Bu iş sağlığı ve güvenliği yazılımları ile işyerlerindeki iş güvenliği ve sağlık faaliyetlerinin etkin olarak takip edilmesi amaçlanmaktadır. Daha önce iş sağlığı ve güvenliği yazılımları hakkında yayınladığımız yazıda bu yazılımlar ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Mevcut bir çok isg programı, e-reçete uygulaması nedeniyle sistemlerine e-reçete yazma özelliği eklemiş durumdadır. Bunun yanında sadece e-reçete yazma amacıyla tasarlanmış programlar da mevcuttur. Ayrıca ücretsiz işyeri hekimi e-reçete programları da vardır.

İhtiyaca göre bu yazılımlar arasından tercih yapılabilir.

Geniş kapsamlı entegre yazılımlar, işyerinde çalışan personel bilgisini de tutarak bilgileri doğrudan getirebilen ve personele yazılan tüm ilaçları, aldığı tüm sağlık raporlarını kayıt eden yazılımlardır. Bu sayede personelin sağlık geçmişi tam olarak takip edilebilir.

Bunun yanında küçük işletmeler için böyle bir ihtiyaç olmaması halinde sadece e-reçete yazma amacıyla ücretli veya ücretsiz birçok program mevcuttur.

E-İmza Nedir ? Nereden Satın Alınır ?

Elektronik imza yani e-imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imza bir akıllı kart üzerinde yer almaktadır. Bu akıllı kart usb yolu ile bilgisayara takılarak kullanılabilir.

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.