msds
osgb
etiketleme kilitleme

İş Sağlığı Ve Güvenliği Klasöründe Olması Gerekenler

İşverenlerin, işyerinde gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını doküman olarak saklaması ve resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde eksiksiz olarak sunması gereklidir. Bu yükümlülük İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilmiş olup eksiksiz bir İSG yönetimi için de kılavuz oluşturur.

İSG klasöründe bulundurulması gereken belgeleri aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz.

İSG-Katip Sözleşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG-Katip sistemi üzerinden yapılan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekliyse diğer sağlık personeli sözleşmelerinin ıslak imzalı kopyaları güncel olarak İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

Tavsiye Yazı: İSG-KATİP Nedir

İSG Yıllık Çalışma Planı

İSG yıllık çalışma planı, yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden planlanması ve veya takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir plandır. İSG yıllık çalışma planı, işveren veya işveren vekili tarafından imzalanarak İSG dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.

Bununla beraber planlanan faaliyetler ile ilgili gerçekleşme tarihleri ve sonuçları da plan üzerine eklenmelidir.

Tavsiye Yazı: İSG Yıllık Çalışma Planı Nasıl Hazırlanır

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansının değerlendirilmesini sağlayan bir rapordur. Rapor, işyerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve diğer sağlık ve güvenlik olayları hakkında bilgi içermektedir.

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu, işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve çalışanlar için önemli bir kaynaktır. İşveren vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından imzalanıp saklanmalıdır.

Tespit ve Öneri Defteri

Tespit ve öneri defteri veya piyasada bilinen adıyla onaylı defter, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer önerilerin yazıldığı bir defterdir.

Tasiye Yazi: Tespit ve Öneri Defteri Nasıl Kullanılır?

Bu defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noter tarafından onaylanmis, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı olarak düzenlenmiş ve her işyeri için tek olan bir defterdir.

Risk Değerlendirme Raporu

Her işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun şekilde hazırlanmış bir risk değerlendirme raporu olmalidir.

Risk Değerlendirmesi hakkinda sitemizde cok sayida icerik bulunmaktadir. Asagidaki yazilara göz atabilirsiniz.

Acil Durum Belgeleri

İşyerlerinde, acil durumlara karsi yapilan hazirliklar ile ilgili belgeler İSG klasörü içerisinde bulundurulmalıdır.

Bu belgeler arasinda acil durum planı, acil durum ekip bilgileri, tahliye planlari, tatbikat tutanaklari gibi kayıtlar yer alir.

Tavsiye Yazi: Acil Durum Planı Neleri İçermelidir?

Kurul Toplantı Tutanakları

Çalışan sayısı 50 ve daha fazla olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmalıdır. İSG Kurulları işyeri tehlike sınıfına göre en geç 1, 2 veya 3 ayda bir toplantı yapmak zorundadır. Kurullarda alınan kararların imza altına alındığı İSG kurulu toplantı tutanakları İSG klasörü içerisinde yer almalıdır.

İş Kazası Kayıtları

İşyerinde gerçekleşmiş her turlu iş kazaları, meslek hastalıkları ve ramak kala olaylar ve sonrasında alınacak düzeltici faaliyetleri belirten raporlar İSG evrakları arasında bulundurulmalıdır.

Yıllık Eğitim Planı

İşyerinde yıl boyunca gerçekleştirilmesi planlanan İSG eğitimlerinin önceden planlanarak takip edilmesi amacıyla yıl başında bir plan yapılmalı ve hazırlanan plan imzalı olarak klasörde saklanmalıdır. altına alınan plandır.

Tavsiye Yazı: Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır?

İSG Eğitim kayıtları

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ait katılım formları, eğitim belgeleri ve değerlendirme sınavlarına ait belgeler İSG klasörü içerisinde bulundurulmalıdır.

Sağlık Raporları

Çalışanların her turlu sağlık tetkikleri ve işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş olan işe giriş / periyodik sağlık raporları is yerinde saklanmalıdır. Ancak bu tür sağlık evrakları, hassas kişisel veri olarak kabul edilmesi nedeniyle sadece işyeri hekimi gözetiminde tutulmalıdır.

Görevlendirme Yazıları

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalara katılacak olan çalışanların görevli olduğuna dair yazılar isg klasöründe olmalıdır. Bu görevlendirmeler çalışan temsilcisi, acil durum ekip üyesi veya farklı şekillerde olabilir.

Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanakları

Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlara ait zimmet tutanakları İSG belgeleri içerisinde yer almalıdır.

Periyodik Teknik Kontrol ve Test Raporları

İşyerinde bulunan ekipmanlar, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı, asansör vb. test, kontrol ve uygun raporları İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

Ortam Ölçümleri

İşyeri termal konfor, gürültü, titreşim, toz, aydınlatma, sıcaklık, hava akım hızı, uçucu organik bileşikler, toksik ve zehirli gazlar vb ortam ve kişisel maruziyet ölçüm kayıtları İSG dosyası içerisinde yer almalıdır.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalı ve İSG klasörü içerisinde yer almalıdır.

Tavsiye Yazı: Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir ?

Operatör Belgeleri

İşyterinde çalışan vinç, forklift, kepçe vb. operatörlere ait belgeler İSG klasöründe bulundurulmalıdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

İşyerinde kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının bir kopyası İSG dosyasında saklanmalıdır.

Ayrıca İstenebilecek Belgeler

Her işletmede uygulanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, yasal ve diğer şartların gereklilikleri nedeniyle farklı bir takım belgelerin tutulmasını ve saklanmasını gerektirebilir. Özellikle İSG yönetim sistemlerinin uygulandığı işletmelerde, standartların zorunlu kıldığı farklı dokümantasyon yapıları mevcut olabilir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.