msds
osgb
etiketleme kilitleme

İSG Yıllık Çalışma Planı Nasıl Hazırlanır?

İşyerinde hazırlanması gereken iş sağlığı ve güvenliği dokümanlarından biri de isg yıllık çalışma planıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 15 bu çalışma planından bahseder.

Yıllık çalışma planı

MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.

İSG Yıllık Çalışma Planı Nedir ?

Yıllık çalışma planı işyerinde bir yıl boyunca yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin önceden belirlenmesi ve takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir plandır. Yılın hangi ayında veya hangi döneminde hangi faaliyetlerin kimler tarafından yapılacağı bu plan ile yıl başında hazırlanır.

Yıllık Çalışma Planında Neler Olmalı ?

Yıllık çalışma planı, işyerindeki isg faaliyetleri için bir yol haritası olarak düşünülmelidir. Bu nedenle yıl içinde tüm isg faaliyetleri planda yer almalıdır. Bunlar makine ve ekipman muayeneleri, isg eğitimleri, isg kurul toplantısı tarihleri, ortam ölçümleri, risk değerlendirme yenileme tarihleri, periyodik sağlık muayenesi tarihleri, tatbikat, ilaçlama vb. faaliyetler olabilir.

Yıllık plana eklenen faaliyetler düşünülürken periyodik olarak yapılması gereken işlemler mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrıca planlama yapılırken ekipmanın en son muayene tarihi de göz önünde bulundurulmalıdır. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı içinde yapılan ekipman muayenesi bu yıl Kasım ayına planlanırsa yılda 1 periyodik muayene şartı sağlanmamış olacaktır. Bu nedenle periyodik faaliyetlerin sürelerine özen gösterilmelidir.

Ayrıca faaliyetleri kimlerin gerçekleştireceği ve kimlerin gerçekleştirdiği de planda yer alabilir. İşlem sonucunda açıklama veya yapılan işlem de mutlaka belirtilmelidir. Örneğin yapılan su analizinde görülen uygunsuzluklar hakkında açılan düzeltici kayıtlar not edilmelidir.

İSG Yıllık Çalışma Planını Kim Hazırlar ?

Yıllık çalışma planları işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya osgb tarafından hazırlanır. Yani ağırlıklı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından hazırlanması beklenir. Ancak yıllık çalışma planı işyerindeki diğer birimlerin de çalışma alanında girdiğinden ortak çalışma yapılmalıdır. Özellikle mali konularda işyeri farklı planlama yapabilir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmak şartıyla isg yıllık çalışma planı bu yönde düzenlenebilir. Bu nedenle yıllık çalışma planı mutlaka diğer birim çalışanları ve yetkili yöneticiler ile beraber hazırlanmalıdır.

Yıllık Çalışma Planı Neden Önemlidir ?

İsg faaliyetlerinin düzenli takip edildiği işyerlerinde iş güvenliği kültürünü yerleştirmek daha kolaydır. Ayrıca iş güvenliği uzmanı sürekli olarak tam zamanlı işyerinde bulunmuyorsa, diğer çalışanlar tarafından yapılması gereken faaliyetlerin takibi de yıllık plan sayesinde daha kolay olacaktır.

Yıllık çalışma planlarının aktif olarak kullanılması, gerçekleşen tarihlerin plan üzerine işlenmesi yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarında büyük kolaylık sağlar. Geçmişe dönük yapılan faaliyetler kolaylıkla bulunabilir.

Ayrıca yıllık çalışma planı hazırlamak yasal bir gereklilik olup hazırlanmaması durumunda idari para cezası ile karşılaşılabilir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.